Fractie

Coalitiebesprekingen na Paasweekeinde vervolgd 

Vandaag (30 maart 2018) heeft verkenner Simon Fortuyn en zijn fractiegenoot Wouter Hoppenbrouwer van Leefbaar 3B de fractievoorzitters van de gemeenteraadsfracties op de hoogte gesteld van de procesvoortgang bij de coalitieverkenning. Verkenning De fractievoorzitters hebben […]

Fractie

Succesvolle avond over coalitieakkoord

Grote opkomst informatiebijeenkomst concept Coalitieprogramma. Ruim 100 inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun inbreng te leveren op het concept-coalitieakkoord. Bezoekers waren enthousiast over deze werkwijze. […]