Onderhandelingen nieuwe coalitie Lansingerland gestart

De fracties van Leefbaar 3B, CDA, D66 en Christenunie zijn de onderhandelingen begonnen om te komen tot een coalitieakkoord en de vorming van een college van B&W dat op deze vier partijen steunt. De verwachting is dat er zo een solide coalitie kan worden gevormd die verschillende politieke overtuigingen bij elkaar brengt. Overtuigingen die elkaar kunnen versterken. Juist nu is het belangrijk om niet een al te eenzijdig samengesteld college te vormen, maar anderzijds moet de coalitie niet te groot zijn, want dan is het risico levensgroot dat het debat buiten de openbaarheid van de raadsvergadering plaats gaat vinden, zoals de ervaring uit de raadsperiode 2007-2010 heeft geleerd.

De eerste bijeenkomst van de onderhandelaars van de vier fracties is op donderdag 3 april 2014 geweest. Besloten is om een externe voorzitter voor het overleg te zoeken. Voorts is de groslijst van te bespreken onderwerpen vastgesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*