Nederland Lokaal (Lijst 12) en de A13/A16 – Burgerparticipatie wat is het waard?

A13-A16_gebiedstafelIn de afgelopen raadsvergadering is door de inspraak van mevrouw Nienke Koops wederom duidelijk geworden dat burgerparticipatie nog lang niet die waarde heeft die overheden er graag aan geven.

De vier gebiedstafels voor de A13-A16 zijn in het leven geroepen door Rijkswaterstaat (RWS), om de inpassing van de weg met een aantal betrokken bewoners te bespreken. Opzet is informatie, maar ook raadpleging van de inwoners over de leefbaarheid. “Niet horen, niet zien en niet ruiken” is een kreet die bij het begin van de plannen rond de komst van de A13/A16 is uitgesproken door een raadslid van toen nog Leefbaar Bergschenhoek. Deze kreet is ook door Rotterdam overgenomen en heeft geleid tot het aannemen van de motie Saldo 0 in de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland. lees meer

RWS heeft echter niets gedaan met de ideeën van de inwoners, afgesproken gegevens zijn niet of onvolledig verstrekt, aldus inspreekster Nienke Koops. Kostbare tijd en energie van de inwonersis voor niets ingezet en ze mogen nu onder druk een advies uitbrengen, nodig om het participatietraject af te ronden en het ontwerp traject af te sluiten.

Inwoners worden door de overheden in de maling genomen, evenals de gemeenteraden. RWS doet precies wat de minister opdraagt en de provincie is onzichtbaar. Dat geldt overigens ook voor de politieke partijen die in Den Haag aan het roer staan of gedogen. Zij zouden toch een statement moeten maken dat dit zo niet langer kan. Maar deze partijen blijven stil en laten zich de mond snoeren van bovenaf, zo “heurt” dat immers.

NLlokaal-Leefbaar3bDe lokale beweging Nederland Lokaal, waar ook Leefbaar 3B haar steun aan geeft, wil een andere politiek, waarbij de burger centraal staat. Besturen van onderop, waarbij raadpleging van de inwoners en het wisselen van mogelijkheden en bekijken van kansen om de leefbaarheid te garanderen de enige uitgangspunten zijn die tellen.

Als er geen geld genoeg is, moet je iets niet willen. Groningen is het beste voorbeeld hoe voordelen voor het algemeen belang, een groot nadeel is voor een kleinere groep. Zo mag de politiek niet met de burger omgaan.

De komende provinciale verkiezingen op woensdag 18 maart geven de inwoners de kans meer invloed te krijgen in de provincie en daardoor ook in de Eerste Kamer. Stem op Nederland Lokaal Lijst 12. Op de lijst staan Susan de Kluis (plaats 5) en Cheryta Buijs (plaats 9). Beiden van Leefbaar 3B. Een stem op hen is de moeite waard.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*