Nederland Lokaal geen zetel in Provinciale Staten Zuid Holland

pzh_leefbaar3bDe twee voormalige kandidaten uit Lansingerland voor Nederland Lokaal, Susan de Kluis en Cheryta Buijs, bedanken langs deze weg de bewoners van Lansingerland die op hen hebben gestemd.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Zuid Holland op Nederland Lokaal is helaas onder de verwachtingen gebleven en onvoldoende voor een zetel in het Provinciehuis. De bundeling van lokale partijen in Zuid-Holland heeft 1,1% van de stemmen gekregen. Nederland Lokaal heeft 7.025 stemmen en de Verenigde Lokale Partijen ZH heeft 6.027 stemmen gekregen. Beide komen voort uit een bundeling van lokale partijen. Er zijn helaas veel lokale partijen die nog niet besloten hebben of zij mee willen doen met de bundeling zoals Nederland Lokaal dit voor ogen heeft.

lees meer

Bij het medio november 2014 van start gaan van Nederland Lokaal in Zuid Holland zijn de initiatiefnemers, zoals achteraf gebleken is, er te veel vanuit gegaan dat veel meer lokale partijen zich zouden bundelen om gezamenlijk op te trekken richting de verkiezingen, om zo voor hun achterban meer invloed te krijgen in de Provinciale Staten. Echter veel lokale partijen hebben aangegeven meer tijd te willen hebben om de afweging te maken zich te bundelen richting de Provincie en het Rijk. Daarbij speelt de zorg of de autonomie hierdoor zal worden aangetast. Dat het autonoom blijven van elke lokale partij ook het uitgangspunt is van Nederland Lokaal, is helaas onvoldoende duidelijk overgekomen. Dat er veel partijen hun achterban niet hebben geïnformeerd over de mogelijkheden van het stemmen op een lokale partij is jammer, maar gezien vanuit hun aarzeling ook begrijpelijk. De voorbereidingstijd naar de verkiezing van de Provinciale Staten is duidelijk te kort gebleken om de lokale partijen te kunnen mobiliseren. Dat een derde van alle Nederlanders bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij heeft gestemd, heeft nu nog door onbekendheid bij de verkiezing van de Provinciale Staten niet het aantal stemmen opgeleverd dat nodig is om het besturen van bovenaf om te buigen naar het besturen van onderop, waarbij de burger centraal staat.

In andere provincies is de bundeling van lokale partijen al eerder gestart en heeft dus al wel zetels opgeleverd. De lokale partijen in Zeeland hebben 2 zetels, Noord Brabant 1 zetel, Drenthe 1 zetel, Groningen 1 zetel en in Limburg 1 zetel. Totaal hebben de lokale partijen 6 provinciale zetels en deze maken tezamen 1 zetel in de Eerste Kamer mogelijk. Voordat het zover is, zullen er echter nog veel onderhandelingen aan vooraf gaan over de inhoudelijke standpunten en wie deze zetel gaat vertegenwoordigen. Wij houden u langs deze weg op de hoogte.

De komende tijd zal door een kern van enthousiaste voormalige kandidaten werk gemaakt worden om de bundeling van zo veel mogelijk lokale partijen richting te geven om klaar te zijn voor de toekomst. De wens van minder regels, een betere verdeling van de opbrengsten en het centraal stellen van de burger zijn voor de meeste lokale partijen de belangrijkste uitganspunten die een bundeling mogelijk maken.

Susan de Kluis en Cheryta Buijs

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*