Provinciale verkiezingen en de rol van de media

NLlokaal-Leefbaar3bVoor het eerst in de geschiedenis doet een bundeling van autonome lokale partijen mee in 10 van de 12 provincies van Nederland. Deze autonome lokale partijen hebben gemeenschappelijk uitgangspunten die in het “Manifest Geuzendemocratie” zijn beschreven door de denktank ”Nederland Lokaal.” De autonomie voor de eigen gemeentelijke politiek blijft bij deze bundeling volledig behouden.

In elke provincie heeft de bundeling van lokale partijen een eigen naam gekozen. De gemeenschappelijke uitgangspunten blijven echter wel gelijk en zorgen voor de binding richting de Eerste Kamer. De lokale politieke partijen van Zuid-Holland hebben de naam “Nederland Lokaal” geadopteerd voor deze Provinciale verkiezingen. lees meer

Nederland is het meest gecentraliseerde land in Europa. De burger heeft gedurende de laatste decennia steeds minder invloed gekregen. De decentralisatie die nu is opgelegd vanuit het Rijk heeft niets met een echte decentralisatie te maken zoals in de Geuzendemocratie is beschreven. De gemeenten zijn uitvoeringsorganen geworden, waarbij de regels door Rijk of Provincie worden opgelegd. De autonomie van de gemeenten is verdwenen en de landelijke partijen hebben dit veroorzaakt. De “participatiedemocratie” vraagt om een andere democratie. Hier hoort echte decentralisatie bij, meer autonomie van de gemeenten en echte invloed van de burger. Voor de landelijke politiek, maar ook voor de media is het begrip “besturen van onderop” en “samenwerken met burgers” moeilijk om dat ze zijn geprogrammeerd in centraliserend denken. De lokale partijen worden weggezet als “niet professioneel, een tijdelijke oprisping, die maar het beste onderdrukt kan worden,” Je kan het doodzwijgen door er weinig aandacht aan te geven of door de waarheid wat aan te passen, zoals de Telegraaf afgelopen week deed met het artikel “Nederland Lokaal valt door de mand” en “Leegloop bij Nederland Lokaal.”

Het ging om een kaart die op de website van de denktank Nederland Lokaal stond (de kaart is er inmiddels afgehaald), waarop alle lokale partijen in Nederland vermeld stonden. Deze kaart was niet actueel en er werd nog aan gewerkt. De krant heeft diverse lokale politieke partijen opgebeld of ze wisten dat ze op een lijst stonden. Deze kaart had echter niets met een lijst van aangesloten lokale partijen te maken en dat is ook uitgelegd aan de schrijfster van het artikel. In het tweede artikel werd het terugtrekken van kandidaten gesuggereerd omdat ze het verhaal van de kaart of wel de lijst slecht voor hun reputatie zouden vinden en dit als reden zagen om zich als kandidaat terug te trekken. Ook dit is een onjuiste weergave van de werkelijkheid. Dat er schade is toegebracht aan de lokale beweging valt niet te ontkennen. Hoe groot deze zal zijn, zal bij de verkiezingen moeten blijken.

Prof. Van Schendelen, hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft het voorval Telegraaf, in zijn toespraak afgelopen vrijdag bij de landelijke bijeenkomst van de denktank Nederland Lokaal in De Haag, positief benaderd door het de goedkoopste reclame te noemen voor Nederland Lokaal. Toch zitten de gebundelde lokale partijen niet op deze spelletjes te wachten, maar het allerbelangrijkste is, wat heeft de burger hier aan?

Cheryta Buijs

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*