Bestuurlijke Afstemgroep A13/A16 neemt meer tijd

A13-16_Gebiedstafel_Kaart_Midden_1500De Bestuurlijke Afstemmingsgroep (BAG) heeft op 4 maart besloten dat zij nog geen advies kan uitbrengen over het pakket aan maatregelen voor de inpassing van de A13/A16. De BAG waarin Rijkswaterstaat, de Provincie, de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg en onze Lansingerlandse wethouder Simon Fortuyn vertegenwoordigd zijn, zou op 9 maart advies uitbrengen over het maatregelenpakket. Vanuit de gebiedstafels en ook door de brief van de raad van Lansingerland aan de minister werd het signaal gegeven dat het besluitvormingsproces te snel gaat. Ook is nog niet alle informatie beschikbaar om te beoordelen of en op welke wijze aan Saldo Nul (Niet horen, niet zien, niet ruiken) voldaan kan worden. Op maandag 9 maart beraadt de BAG zich over de verdere tijdsplanning van het proces. lees meer 

De Gebiedstafels hebben op basis van de beschikbare informatie recentelijk hun adviezen uitgebracht aan de BAG. Deze adviezen hebben een voorlopig karakter omdat nog essentiële informatie ontbreekt. Alle Gebiedstafels hebben aangegeven dat bij de toedeling van het budget absolute prioriteit moet worden gegeven aan de Saldo Nul maatregelen.

Voor de berekeningen hanteert RWS voor Rijkswegen het verkeersmodel NRM (Nederlands Regionaal Model). Voor het onderliggend wegennet (provinciale en lokale wegen) wordt de Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) gehanteerd. Beide rekenmodellen worden gecombineerd en moeten worden benut om voor de A13/A16 Saldo Nul te realiseren. Als daar naar verwachting zo’n € 80 miljoen voor nodig is, moet het Rijk dat beschikbaar stellen. Bij de A4 tussen Schiedam en Delft heeft het Rijk € 250 miljoen extra beschikbaar gesteld om Saldo Nul echt te realiseren. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*