Kruisweg inspraak of misleiding

Het betrekken van burgers bij beslissingen van de overheden door inspraak, waarmee vervolgens weinig tot niets gedaan wordt, is een nieuwe manier om de burger monddood te maken. Door het feit dat er inspraak procedures zijn toegepast claimen de overheden vervolgens weloverwogen beslissingen te nemen omdat de burger gehoord is.Dat ook de gemeente Lansingerland deze tactiek van inspraak toepast waarbij zij haar inwoners hoort maar niet naar ze luistert, getuigt de aangepaste gebiedsvisie Kruisweg. Deze aangepaste gebiedsvisie, is wederom aan de inwoners van deze landelijke buurtschap ter inzage gelegd alvorens in februari in de gemeenteraad tot besluitvorming te komen.

De eerdere gebiedsvisie Kruisweg is door het College teruggenomen omdat bleek dat de opstellers van het stuk van een verkeerd aantal bestaande inwoners (700) was uitgegaan, waarop een toename met 100- 150 mensen,een percentage van 20%, als redelijke werd voorgesteld voor deze landelijke buurtschap.
De werkelijkheid is echter dat er maar 160 mensen wonen in 65 huizen in deze buurschap en dat een toename van 100-150 mensen een toename van 70-100% buiten proportioneel is voor dit gebied.
De gemeente heeft alvorens een aangepaste versie van de gebiedsvisie Kruisweg te schrijven, gekozen voor het opstellen van een aantal uitgangspunten, die vooraf besproken zijn met de Belangenvereniging de Kruisweg ( BVK) en door de gemeenteraad inmiddels zijn goedgekeurd. Afgesproken werd een geringe toename van woningen waarbij de aandacht voor het cultuur historisch lint en de landelijke uitstraling voorop zou staan.
In de aangepaste gebiedsvisie staat dan ook vermeld dat de belangrijkste wijziging in de nieuwe visie is dat deze een conserverend karakter heeft gekregen. In de eerdere versies was juist uitgegaan van een ontwikkelingsgerichte versie.
De lezer kan echter vaststellen dat er in deze nieuwe visie wederom uitgegaan wordt van  de mogelijkheid van een toename van 55 huizen, dezelfde toename als eerder van 85%. In het cultuur historische lint wordt een tweedelijn bebouwing toegestaan.
De toename van bewoners kan nu zelfs boven de 100% komen door het toepassen van beneden en boven woningen. Duidelijk niet zoals afgesproken met de bewoners.
Voor wie spant de gemeente zich eigenlijk in, en welk doel heeft de gemeente met zijn buitengebieden voor ogen?
Leefbaar 3B is voorstander van inspraak mits deze tot samenspraak leidt.
Het betrekken van de burger bij beslissingen die hem of haar direct raken is voor Leefbaar 3B essentieel voor een goed doordacht beleid.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*