Succes voor Leefbaar 3B tijdens begrotingsbehandeling 2024

Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling in de gemeenteraad heeft Leefbaar 3B flink succes geboekt. Bezuinigen op veiligheid is voor Leefbaar 3B onbestaanbaar. Namens de coalitie werd dan ook onder leiding van Leefbaar 3B de voorgenomen bezuiniging op 2 boa’s teruggedraaid. Nog steeds zijn dit 2 boa’s minder dan Leefbaar 3B vorig jaar als doel had gesteld, maar het college heeft toegezegd dat de werving voor die boa’s niet stopt. Zodra deze extra handhavers gevonden zijn, komt het college terug bij de raad. Het amendement van de coalitie, ingediend door Don van Doorn, schrapt verder de bezuinigingen op fietsveiligheidsmaatregelen, openbare verlichting, klimaatadaptie- en duurzaamheidsmaatregelen en de subsidieregeling Levendig Lansingerland.

Uniek was het gezamenlijk amendement van alle fracties dat een flinke lijst voorgenomen bezuinigingen terugdraaide. Voor Leefbaar 3B waren drie peilers enorm belangrijk: dorps karakter (hanging baskets en kerstbomen in de centra), veiligheid (in coalitieamendement aangepakt) en kwetsbare doelgroepen (kosten gehandicaptenparkeerkaart, pilot steunouder, behouden Rotterdampas, dierenwelzijn, activeitenaanbod voor ouderen). Ook het schrappen van ambtenaren op team Economie leek ons (en gehele raad) onverstandig.

Verder steunt Leefbaar 3B graag de Oranjecomité’s in Lansingerland, die dit jaar overvallen werden door een extra kostenpost: de gemeente had voorgenomen de afvalinzameling niet meer te bekostigen. Dat valt wat ons betreft niet uit te leggen. Deze (dorpse) volksfeesten zijn enorm belangrijk voor Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Deze motie “Afvalinzameling op Koningsdag” van CDA hebben we dan ook van harte gesteund.

De algehele boodschap is echter nog steeds wel dat we als gemeente 3 miljoen hebben moeten bezuinigen, dus de pijn zal overal te voelen zijn. Dat dit echter grotendeels komt door een onbetrouwbare Rijksoverheid, vinden we onbegrijpelijk. Leefbaar 3B kwam daarom ook met de motie “Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners!”, waarin werd opgeroepen om te onderzoeken op welke taken we nu structureel niet de juiste financiering krijgen. En zolang we niet weten wat er niet goed gefinancierd wordt, willen we de indexering van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen niet meer verhogen. Lansingerland neemt bijvoorbeeld deel in de volgende gemeenschappelijke regelingen: Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), DCMR, Recreatieschap Rottemeren, GGD Rotterdam Rijnmond, Jeugdhulp Rijnmond en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De jaarlijkse indexeringen van die bijdragen lopen gezamenlijk op tot bijna hetzelfde bedrag waarop we nu moeten bezuinigen.

Leefbaar 3B vindt het niet aan onze inwoners uit te leggen dat we mogelijk nu en in de toekomst moeten bezuinigen op (digitale) veiligheid, zorg, sport en welzijn, ouderen, jongeren, kwetsbare doelgroepen, dieren, klimaat, duurzaamheid, bloemen en groen, zwembaden, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, ondernemers, kunst en cultuur, burgerparticipatie, een aantrekkelijke werkomgeving voor onze ambtenaren en onderhoud van de buitenruimte.

Wat ons betreft mogen de onbetaalde rekeningen van het Rijk namelijk niet bij onze inwoners, maatschappelijke middenveld of bedrijfsleven worden gelegd. De motie werd met een kleine meerderheid aangenomen.

Ook werden onze voorstellen om maatregelen te treffen tegen straatraces bij Bedrijvenpark Prisma en de Cyclamenweg aangenomen. Onze inwoners bij vooral Kruisweg, verdienen een goede nachtrust. Leefbaar 3B riep ook het college op om te kijken of in samenwerking met Zoetermeer, waar vooral de inwoners van Oosterheem ook enorm veel last van deze straatraces ondervinden, een bijdrage mogelijk is in de kosten of op andere vlakken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*