Het luchtalarm moet blijven

De raad van de gemeente Lansingerland heeft unaniem een motie aangenomen die oproept tot behoud van het luchtalarm. De motie werd mede-ondertekend door Leefbaar 3B. Het zogenaamde Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) is een essentieel instrument voor publieke veiligheid, vooral in de dynamische en risicovolle regio Rotterdam Rijnmond. Terry Duivesteijn, portefeuillehouder Veiligheid, zegt hierover: “onze raadsrapporteur Mark Bik heeft alert opgemerkt dat de directeur van de VRR zich hard maakt voor het aanhouden van het luchtalarm. Onze partij staat voor een veilig Lansingerland en een adequaat alarmsysteem hoort daarbij. Niet voor iedereen is NL-alert een goed alternatief. Wat ons betreft blijft het luchtalarm en investeert het Rijk in het achterstallig onderhoud.”

In een tijd waarin we geconfronteerd worden met de mogelijkheid van cyberaanvallen, oorlogvoering, en toenemende extreme weersomstandigheden, is de noodzaak om een robuust en meervoudig alarmeringssysteem te handhaven duidelijk. Het WAS speelt hierin een vitale rol, met name bij grote incidenten of rampen in het haven- en industriegebied, waar het potentieel levens kan redden.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft plannen om de alarmering via het WAS te beëindigen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft bezwaar gemaakt tegen deze voorgenomen stopzetting. Er zijn substantiële risico’s verbonden aan de afhankelijkheid van een enkel systeem, zoals NL-alert, wat gebleken is tijdens eerdere netwerkstoringen. Het WAS biedt namelijk unieke voordelen die niet over het hoofd gezien mogen worden. Zo is het systeem tot 96 uur na een stroomuitval inzetbaar, bereikt een brede groep mensen (waaronder ouderen, laaggeletterden, digibeten, en anderstaligen) en fungeert als een noodzakelijke back-up voor het geval andere systemen falen.

De hoge kosten voor onderhoud en instandhouding van het WAS zijn het resultaat van langdurig uitstel door het Rijk. Lansingerland, en ook andere gemeentes (Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel) pleiten ervoor dat deze kosten door het Rijk gedragen worden en dat het WAS behouden blijft voor de veiligheid van de regio. Zo wordt in bijvoorbeeld in Duitsland na de watersnoodramp van 2021 juist geïnvesteerd in de uitbreiding van de alarmeringssystemen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*