Strengere handhaving op bedrijventerreinen dankzij oproep Leefbaar 3B

De fractie van Leefbaar 3B in Lansingerland uit al enige tijd zorgen over de handhaving op lokale bedrijventerreinen. Zo stelden we eerder raadsvragen en technische vragen. We ontvangen signalen van bezorgde ondernemers over problemen zoals het dumpen van aanhangers met lekke banden, caravans, boten, trailers en andere afgedankte vervoersmiddelen die niet door de gemeente worden opgeruimd. Duoraadslid Terry Duivesteijn van Leefbaar 3B benadrukt dat gebrekkige handhaving ondermijnend kan werken. In de huidige situatie is langdurig parkeren op bedrijventerreinen toegestaan en wordt er terughoudend omgegaan met het opruimen van voertuigwrakken.

Tijdens de commissievergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 15 november bracht Duivesteijn dit onderwerp ter sprake. Hij vroeg de andere fracties of ze het eens zijn met strengere handhaving op voertuigwrakken en het langdurig parkeren van aanhangers en caravans op bedrijventerreinen ook te verbieden. Ook stelde hij voor om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen naar een model zoals in Pijnacker-Nootdorp, waarbij langdurig parkeren overal in de gemeente verboden is, tenzij gebieden zijn uitgezonderd. Leefbaar 3B suggereerde eveneens een jaarlijkse opruimactie, mits deze goed en duidelijk van tevoren wordt aangekondigd, wat ook een preventieve werking zou hebben. Het is niet de bedoeling dat welwillende ondernemers en inwoners hier last van ondervinden, maar dat excessen wel worden aangepakt.

De andere fracties erkenden de noodzaak van strengere handhaving op voertuigwrakken. Ook is er raadsbrede steun om in overleg met ondernemers te gaan handhaven op langdurig parkeren op bedrijventerreinen. Het idee om de APV aan te passen naar het model van Pijnacker-Nootdorp wordt door de commissie omarmd. De burgemeester gaf aan blij te zijn met het bespreekpunt en wilde graag dat de commissie een bewuste keuze maakt om strenger te handhaven in onze gemeente op wrakken en langdurig parkeren op bedrijventerreinen. Ook gaf de burgemeester aan het idee van een jaarlijkse opruimactie een creatieve oplossing te vinden en dit verder vorm te gaan geven. Bij de volgende grote wijziging van de APV wordt deze aangepast naar het Pijnackers model.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*