Op weg naar een bruisend winkelcentrum Bergschenhoek

Vorig jaar heeft de Winkeliersvereniging Bruisend Bergschenhoek de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan het invoeren van een BIZ Centrum Bergschenhoek per 1 januari 2018. Een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. De kosten worden als belasting in opdracht van de gemeente geïnd bij de winkeliers van Bergschenhoek centrum en vervolgens als subsidie uitgekeerd aan de stichting BIZ Centrum Bergschenhoek. Eind 2017 heeft de gemeenteraad de Verordening BIZ Centrum Bergschenhoek vastgesteld en met de afgelopen week door de raad vastgelegde uitvoeringsovereenkomst liggen nu alle afspraken officieel vast.

Leefbaar 3B is heel blij met dit feit. De eerste resultaten zijn al zichtbaar in het centrum van Bergschenhoek. Het begin is er dus duidelijk al, maar het is nog niet voldoende. Leefbaar 3B wil graag dat de BIZ écht bestuurskracht gaat ontwikkelen. Daar is een intensieve en integrale samenwerking met de ambtelijke organisatie voor nodig. Leefbaar 3B is van mening dat de gemeente in alle lagen gebruik moet maken van de kracht, de kunde en de kwaliteit van inwoners, verenigingen en ondernemers. Daarom heeft Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis het college gevraagd om fors in te zetten op een brede bekendheid van het BIZ in de ambtelijke organisatie en een actieve betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het centrum van Bergschenhoek, zodat de veiligheid wordt vergroot en Bergschenhoek weer écht gaat bruisen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*