Centrum Bergschenhoek blijft gemoederen bezig houden

De behandeling van de Economische Agenda 2018-2025 is voor de bewoners van het centrum van Bergschenhoek en de winkeliers aanleiding geweest om zorgen te uiten over het verval van het centrum van Bergschenhoek. Het is goed om op de lange termijn ontwikkelingen in kaart te brengen, maar mag geen maskering zijn van de problemen die om een oplossing voor de korte termijn vragen. Vooral de bewoners van de woningen in het centrum van Bergschenhoek waren duidelijk in hun bewoordingen. De focus wordt teveel op het centrum van Berkel gelegd en de beeldkwaliteit in het centrum van Bergschenhoek holt achteruit. De onderhoudstoestand is ronduit slecht, kapotte bestrating, kuilen in de bestrating, boomspiegels waar je over struikelt en de aanwezige roestige afvalbakken.

Wethouder Abee gaf aan dat de bewoners iets vroeg reageren. Er is veel in voorbereiding om de grootste klachten te verhelpen. De aanwezige bewoners keken elkaar verbaasd aan, omdat zij niets afweten van de voorgenomen korte termijnoplossingen om de beeld- en woonkwaliteit te verbeteren. lees meer

Om de vinger aan de pols te houden heeft Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer dit onderwerp geagendeerd voor de laatste commissie vergadering (7 februari) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Het college van B&W zegde toe om op korte termijn in gesprek te gaan met zowel de bewoners als de winkeliers om duidelijkheid te verschaffen over de korte termijn acties voor verbetering van het winkelcentrum Bergschenhoek. Wat Leefbaar 3B betreft presenteert het college op 7 februari een concreet plan over de korte termijn maatregelen, waarbij uiteraard ook rekening wordt gehouden met de voorgenomen middellange termijn oplossingen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*