Irado blijft € 100 per jaar te duur

Op 4 november 2010 is er door de raad een motie aangenomen over het huidige contract met Irado (ophaler van ons huisvuil).

Die motie bestond uit twee delen:

 1. Verlaging van tarieven (Inwoners van Lansingerland zijn per jaar € 100 meer kwijt dan het landelijk gemiddelde);
 2. Verbeteren van kwaliteit en dienstverlening door Irado.

Dit onderwerp was donderdag 6 oktober j.l. onderwerp van gesprek in de commissie Algemeen bestuur.

Voor wat betreft het tweede deel van de motie zijn onlangs afspraken met Irado gemaakt en Leefbaar 3B hoopt dat de dienstverlening op korte termijn ook daadwerkelijk verbeterd wordt.

Wat de te hoge tarieven betreft is het Leefbaar 3B woordvoerster Marjolein Gielis duidelijk dat er tot einde van de huidige contracttermijn met Irado (2015) niet zonder nare consequenties aan de tarieven gesleuteld kan worden. Het verlagen van de tarieven ligt wat ingewikkelder omdat daar veel juridische consequenties aan verbonden zijn. Nu lagere tarieven wil Irado wel, maar dan willen zij nu zekerheid hebben ook met ingang van 2015 het huisvuil in Lansingerland te mogen ophalen. De kans is groot dat wij dan de komende 10 à 15 jaar, dus ook na 2015 te veel betalen. Leefbaar 3B is het met het college eens om het ophalen en verwerken van huisvuil aan te besteden voor de periode na 2014. Naar verwachting is dat voor de inwoners van Lansingerland beter dan nu een langlopende overeenkomst met Irado te sluiten.

Daarnaast stelt het college voor een tweede kliko voor het restafval € 65 per jaar extra te vragen van onze inwoners. Met die extra inkomsten zou het basistarief verlaagd kunnen worden. Dat betekent zo’n € 2 per jaar verlaging. Het tarief voor inwoners met alleen een groene en een bruine kliko is dan € 98 boven het landelijk gemiddelde en als je extra kliko hebt voor restafval betaal je € 163 meer dan het landelijk gemiddelde.

Er zijn in onze ogen namelijk meer mogelijkheden om tot een meer “gewogen” oordeel over tariefverlaging te komen. Denk bijvoorbeeld aan een tarief per kilo, of een tarief per inwoner per huishouding, of beter scheiden van afval, of ……. Er zijn vele mogelijkheden. Marjolein Gielis van Leefbaar 3B heeft voorgesteld om dit punt mee te nemen in het aanstaande onderzoek naar het toekomstige afvalbeleid en wil niet nú al besluiten voor een heffing op een tweede kliko. Het college wil vasthouden aan een verhoogd tarief voor een tweede kliko. Leefbaar 3B zal in de komende raadsvergadering hierover een wijzigingsvoorstel (amendement) indienen. Wij vonden steun in onze nieuwe coalitiepartner PvdA voor dit wijzigingsvoorstel.

1 Comment

 1. Tarief per kilo is al in het verleden besproken en niet haalbaar!
  Als voorbeeld, mijn “groene” container staat bijna altijd met weinig afval buiten voor de vuilophaaldienst! Deze wordt bijna altijd door de “buren” volledig vol gemaakt!
  Dus zou ik voor de kilos van anderen gaan betalen! Zelf maak ik wel eens gebruik van de containers van de buren, met name dan de bruine container,
  nadat ik de tuin weer eens öpgeruimd/gesnoeid heb in een weekend!

  Wat mij betreft komt de Irado vanaf ingang 2015 er niet meer aan te pas!

  Let wel op, dat er geen onderlinge afspraken tussen de diverse aanbieders gemaakt zijn of worden. Voorbeelden hebben we inmiddels genoeg gehad binnen Nederland!

  R. Overkleeft

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*