Veiligheid van fietsroute in Het Gouden Hart, Westpolder wordt opnieuw bekeken.

De regionale fietsroute is een onderdeel van het bestemmingplan Het Gouden Hart, Westpolder deelplan 4 Oost.
De veiligheid van de fietsroute was een belangrijk punt in de discussie zowel in de commissie ruimte als in de raadvergadering van 29 september. 
Insprekers vroegen in de commissie Ruimte als ook in de raadsvergadering aandacht voor de veiligheid van deze regionale fietsroute. De route  is pas bij het bespreken van de plannen bij de bewoners echt duidelijk geworden.

Deze regionale route gaat in het bestemmingsplan over de Anne de Vriessingel en krijgt op de hoek met de Leo Smulderssingel een nieuw aan te leggen fietsbrug over het water om vervolgens de Stationssingel te kruisen, vlak bij het viaduct van de Randstad Rail en Station Westpolder.

Zowel de kruising bij de Anne de Vriessingel / Leo Smulderssingel als  de kruising over de Stationssingel worden onoverzichtelijke kruisingen volgens Leefbaar 3B en het CDA. Cheryta Buijs van leefbaar 3B en Nelleke Bouman van het CDA spraken hun voorkeur uit om de route via het bestaande vrij liggende fietspad AMG Schmidtpad te laten lopen.
Op de overzichtelijke en veilige kruising AMG Schmidtpad met de Stationssingel hebben de fietsers voorrang op het autoverkeer.
Deze aangepaste route zal circa 150m langer zijn maar veiligheid zou boven de kortste route behoren te gaan.
Omdat er gebruik kan worden gemaakt van een bestaande route vervallen tevens de kosten voor de nieuwe brug, een bijkomstig voordeel in deze tijd van recessie.

De wethouder gaf aan dat wijzigingen in de afgesproken route van het fietspad mogelijk de subsidie in gevaar kan brengen. Leefbaar 3B vond dit argument niet logisch, immers uitgaven die niet gedaan hoeven te worden kunnen toch niet tot financiële consequenties leiden. Leefbaar 3B liet de wethouder weten samen met het CDA  een amendement te overwegen om de in het bestemmingplan genoemde route te schrappen.

De wethouder deed daarna te toezegging dat bij de inrichting van het bestemmingsplan de veiligheid van de fietsroute opnieuw met alle partijen bekeken zal worden voordat er beslissingen hieromtrent genomen zullen worden.
Deze harde toezegging was voor beide bezorgde partijen voldoende om het amendement niet in te dienen, waarmee het bestemmingplan met algemene stemmen in de raad is aangenomen.

Na de vergadering is er een afspraak met de fietsersbond gemaakt dat er een gezamenlijke fietstocht gemaakt wordt om op locatie de situatie met elkaar te bekijken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*