Gehele raad spreekt vertrouwen uit in wethouder Jan den Uil

Raadslid Eddie Neeleman (voormalig Leefbaar 3B) heeft in september twee series vragen gesteld over een mogelijke belangenverstrengeling van wethouder Jan den Uil met zijn bedrijf en de Rabobank/Bouwfonds in Bergschenhoek. Binnen een periode van twee weken heeft het AD/RD vijf artikelen gewijd aan deze zaak.

De fractievoorzitter van de ChristenUnie, Andre Nieuwlaat, heeft de twee series vragen van Neeleman en de antwoorden van het college daarop op de agenda van de raad gezet. Zijn doel was een politiek oordeel van de raad te krijgen over de wijze waarop het college in dit dossier met de gedragscode is omgegaan. Nieuwlaat maar ook de fractie van Leefbaar 3B was benieuwd hoe Neeleman zou reageren op de antwoorden van het college en of hij wel of niet vertrouwen had in wethouder Jan den Uil.
De raad nam klip en klaar afstand van de persoonlijke aantijgingen van Neeleman in de richting van wethouder Jan den Uil.

Wel sprak de raad met het college af dat het presidium van de gemeenteraad de gedragscode op een aantal onderdelen nog eens onder de loep zal nemen. Zo gaan wethouders voortaan raadsleden van te voren en actief melden als er zaken spelen waar zij zakelijke belangen in hebben. Bij besluitvorming zal in zo’n geval de wethouder de vergadering verlaten.

In het debat gaf Neeleman uiteindelijk aan dat de beantwoording van het college op de twee series vragen voldoende was. Het AD schreef vrijdag 30 september, een dag na de raadsvergadering: “Neeleman zelf wist zijn dossierkennis moeilijk te verwoorden. Met een zo nu en dan onsamenhangend betoog wekte hij nogal wat irritatie op bij andere raadsleden. Hem werd verzocht om op te houden met zijn verdachtmakingen, maar Neeleman zwichtte niet. Ik heb nog tasjes vol met dossiers!” Wat dat laatste betreft kunnen we ons mogelijk opmaken voor een herhaling van de afgelopen twee weken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*