Commissaris van de Koning op bezoek in Lansingerland

Afgelopen donderdagmiddag was de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, op bezoek in Lansingerland. Hij heeft gesprekken gevoerd met bestuurders van het maatschappelijk middenveld: onderwijs, ondernemers, Welzijn Lansingerland, kerken, jeugd- en jongerenwerk, sport, natuur en milieu en het Buurttoezicht Lansingerland. De locatie was prachtig, midden in het Annie MG Schmidtpark. lees meer2015-07-02 - 5 - CdK bezoekt Lansingerland

Met het college is de commissaris per bus een aantal locaties langs geweest en later in de collegekamer is gesproken over de financiële positie van de gemeente, Bleizo, glastuinbouw en A13/A16. Ook heeft de commissaris gesproken met de fractievoorzitters. Hierin zijn een aantal zaken aan de orde gekomen:

  • A13/A16 en de gevolgen voor de provinciale wegen N209. N471 en N470.
  • Economische potentie van Lansingerland;
  • Mobiliteit en filevorming;
  • Duurzaamheid;
  • Mogelijke uitbreiding vliegveld;
  • Spanningsveld dat bestaat tussen het provinciebestuur als toezichthouder gemeentefinanciën en als ruimtelijke en economische ordenaar;

Tot slot was er een informeel samenzijn met de raadsleden en een afsluitend interview met de lokale persvertegenwoordigers.2015-07-02-3-CdK-bezoekt-Lansingerland_Wouter_Hoppenbrouwer_Leon_Erwich

2 Comments

    • In algemene zin is over de financiën gesproken. Waar u op doelt is de begroting 2015. Vanwege het al eerder in 2013 ingestelde toezicht van de provincie is de begroting niet goedgekeurd. De financiële toekomstverwachtingen zien er nu beter uit en er is veel aan gedaan. Ook het licht verbeterende economisch tij speelt daar een rol in. Inmiddels is de Kadernota, die voor sorteert op de begrotingsbehandeling in oktober a.s., met grote meerderheid aangenomen. De kans dat het provinciaal toezicht voor 2016 wordt opgeheven is redelijk groot.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*