Wonen in Bleizo-West

Van een uitdagend perspectief naar een realistische strategie. Wonen in Bleizo-West

De gemeenteraad van Lansingerland heeft op donderdag 28 oktober 2021 een historisch besluit genomen door het ontwikkelperspectief Bleizo-West vast te stellen. De Raad van Zoetermeer was ons in positieve zin qua besluitvorming al voorgegaan, waardoor ‘onze’ projectwethouder Simon Fortuyn de volgende stap kan gaan uitwerken.

Na de vaststelling door de gemeenteraden van het ontwikkelperspectief, als kader voor de ontwikkeling van Bleizo-West, wordt een ontwikkelstrategie opgesteld voor de daadwerkelijke realisatie van de gebiedsontwikkeling. Het ontwikkelperspectief wordt op ambtelijk en bestuurlijk niveau besproken met de provincie, teneinde het provinciaal beleid hierop te laten aansluiten. Ten slotte zal de ontwikkelstrategie en het Programma van Eisen in de tweede helft van 2022 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Om in het totale ontwikkelingsproces de juiste accenten mee te geven, diende de fractie van Leefbaar 3B enkele moties mede in. Zo beargumenteerde woordvoerder Don van Doorn, namens de Leefbaar 3B fractie, dat de beoogde toekomstige inwoners nauw betrokken moeten worden bij de concrete plannenmakerij. Vinden wij het van groot belang dat door dit grote project andere bouwambities niet stil komen te vallen en moesten onze zorgen en aandachtspunten  met extra zorgvuldigheid een plek krijgen bij de verdere uitwerking.

Zie voor een inhoudelijke toelichting ons eerder verschenen commentaar: https://www.leefbaar3b.nl/50-betaalbare-woningen-bij-nieuwbouw-bleizo-west

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*