Vijf lintjes in Lansingerland

In Lansingerland hebben vijf inwoners een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Alle vijf zijn lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. De onderscheidingen zijn vrijdag 26 april 2019 namens Koning Willem-Alexander door burgemeester Pieter van de Stadt in de raadzaal van Lansingerland uitgereikt.

Voor elk van de vijf gedecoreerden gaf de burgemeester in een korte omschrijving aan waarom de Koninklijke Onderscheiding een terechte waardering is voor het vrijwilligerswerk dat zij lange tijd gedaan hebben. lees meer

Mevrouw Helena van den Beukel-Kooren, Berkel en Rodenrijs
Mevrouw Van den Beukel was actief als voorzitter voor het interkerkelijk koor Sound of Joy. Naast haar taken als aanspreekpunt en voorzitter van het koor, verzorgde zij ook de repetities en de optredens in kerken, verzorgingstehuizen en concerten op andere plekken. Daarnaast was zij acht jaar actief in de kerkraad als ouderling. Zij deed dit met een grote mate van betrokkenheid. Zij schatte feilloos in wat nodig en noodzakelijk was en zij stond open voor nieuwe ontwikkelingen. Mensen noemen haar betrokkenheid hartverwarmend met altijd een luisterend oor. Na hun verhuizing van Berkel en Rodenrijs naar Friesland zorgde mevrouw Van den Beukel er opnieuw voor dat zij zich in haar nieuwe woonplaats actief inzette als vrijwilliger. Ze was ook daar actief binnen de kerkelijke gemeente en binnen het gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers. Opnieuw werd zij voorzitter en het gezicht van het koor. Het koor kijkt met veel dankbaarheid terug op haar inbreng tijdens repetities, bijeenkomsten, concerten, concertreizen en hun jubileumconcert in 2009.

De heer Johannes Philippus Van Weede
De heer Van Weede was in het dagelijks leven onder meer opsporingsambtenaar op naleving van verordeningen te water en op het land. Naast zijn werkzame leven zette hij zich ruim 36 jaar in voor het tennispark van LTV Bleiswijk. Zo begon hij in 1982 als lid van de jeugdcommissie en organiseerde de heer Van Weede vele activiteiten voor de jeugd; zoals de Jeugdclubkampioenschappen, het Jeugd Open Toernooi, ouder-kind toernooien en spelletjesmiddagen. Vanaf 1986 zette hij zich gedurende veertien jaar in voor verschillende commissies waarin hij adviseerde over de technische aspecten, de tennisbanen en het totale tennispark. Zo stak de heer Van Weede altijd de handen uit de mouwen om aan het clubhuis te werken bij verbouwing of renovatie. Ook zorgt hij voor de dagelijkse werkzaamheden zoals het vegen van de banen, legen van de bloembakken en helpt hij het tennispark te onderhouden. Tot op de dag van vandaag is de heer Van Weede bestuurslid van LTV
Bleiswijk en is hij op vele fronten betrokken bij de activiteiten die plaatsvinden op en rondom de tennisclub.

Mevrouw Barbara Elisabeth Vreugdenhil- Van Eeden Petersman
Maar liefst 25 jaar is zij lid geweest van de Najaarsmarktcommissie van de Hervormde wijkgemeente Bleiswijk. Voor de vereniging Bedrijfsvoorlichting Midden Zuid-Holland was zij 22 jaar actief als secretaris/penningmeester. Bevlogen als dat zij is, was mevrouw Vreugdenhil actief als vicevoorzitter van het Agrarisch Vrouwen Platform. In deze rol organiseerde zij vele ontmoetingsdagen met actuele thema’s. Daarnaast organiseerde zij cursussen voor de leden die in het teken stonden van het agrarische leven. Mevrouw Vreugdenhil is al negentien jaar actief als voorzitter van de Ouderensoos van de Hervormde
wijkgemeente en de Gereformeerde kerk in Bleiswijk. Gezien haar mantelzorg taak voor haar
echtgenoot, kan zij niet altijd het huis verlaten. Daarom verzorgt zij veel van de vergaderingen bij haar thuis. Tevens is zij vrijwillig bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.

De heer Dick van Vliet, Bleiswijk
De heer Van Vliet viel op door zijn heldere blik op het managen, structuren en leiden van een
bestuur. Zo was Dick van Vliet 12 jaar lang voorzitter van het CDA. Tot op de dag van vandaag is de heer Van Vliet binnen het CDA altijd actief gebleven in verschillende nevenfuncties. Naast zijn politieke activiteiten was de heer Van Vliet ook binnen het kerkelijk vrijwilligerswerk actief. De heer Van Vliet was raadslid en werkte later als wethouder. Vanuit deze rollen maakte hij zich een gesprekpartner voor bestuurders, overheidsvertegenwoordigers en groeperingen die voor de directe leefomgeving belangen behartigen. Dick van Vliet speelde een belangrijke rol tijdens de fusie van de drie kernen die heden de gemeente Lansingerland vormen.

Mevrouw A. de Goeij-Hofstede, Berkel en Rodenrijs
Mevrouw De Goeij is al zeven jaar vrijwilliger bij Floralia. Jaarlijks bezoekt zij scholen en klassen waarin zij voorlichting geeft over het groeien en bloeien van planten. Een mooi initiatief met bewustwording voor de natuur. Daarnaast is mevrouw De Goeij tien jaar actief bestuurslid bij de ouderenorganisatie PCOB waar zij de belangen behartigt van de vereniging en neemt zij actief deel aan de commissievergaderingen. Voor de maandelijkse bijeenkomsten verzorgt ze de sluiting van de afdelingsbijeenkomst en bezoekt zij bijeenkomsten en vergaderingen van andere afdelingen. Mevrouw De Goeij is al 27 jaar lid van het Koor Domenica. Als enthousiast lid was zij de motor van het Koor en zorgde vanuit die rol voor de muziek en de contacten met de dirigenten en de begeleiders. Voor het initiatief Tafeltje Dekje zet mevrouw De Goeij zich al twintig jaar in. Samen met haar man brengt zij mensen hun maaltijd voor diegene die dat zelf niet meer kunnen. Maar liefst vijftien jaar lang verzorgde mevrouw De Goeij de koffie in een bejaardentehuis. Daarnaast helpt mevrouw De Goeij vele jaren de Stichting Red een Kind. Zij verzorgt kleding, voedselpakketten, ontvangt mensen uit Roemenië en biedt hen haar huis aan wanneer dat
nodig is. Binnen schoolbestuur de Cirkel is zij 8 jaar actief geweest en heeft zich als een waardevolle kracht ingezet voor deze school. Een duizendpoot die het verdient om in het zonnetje te worden gezet.

[Best_Wordpress_Gallery id=”40″ gal_title=”Lintjesregen” Koninklijke Onderscheiding 2019″]


 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*