Leefbaar 3B scherpt veiligheidsbeleid politie voor Lansingerland aan

Op woensdag 12 september 2018 is het meerjarenbeleidsplan van de politie eenheid Rotterdam in de commissie Algemeen Bestuur van de raad van Lansingerland besproken. In dit beleidsplan is de ambitie van de politie eenheid Rotterdam voor de periode 2019 tot en met 2022 weergegeven. Voor Leefbaar 3B werd ditmaal het woord gevoerd door Johan Philippens, één van de drie veiligheidsexperts binnen de fractie van Leefbaar 3B.

Johan Philippens begon zijn betoog met een compliment richting basisteam Midden Schieland voor de geleverde diensten van de afgelopen jaren. Een belangrijk signaal want het gaat goed met de veiligheid in Lansingerland. Dalende criminaliteitscijfers met daarbij specifiek een grote afname van de hoeveelheid high impact crimes. Delicten met een groot effect op de slachtoffers en de maatschappij. Mooie resultaten maar als de veiligheidspartij binnen de gemeente Lansingerland streeft Leefbaar 3B naar een nog verdere daling van de criminaliteit. Met daarbij de focus op high impact delicten, jeugd, verkeersveiligheid en delicten die ondermijnend zijn aan de samenleving. lees meer

Om deze veiligheidsdoelstellingen te bereiken wordt nauw samengewerkt met de politie. Hierbij is het belangrijk dat de politie weet wat wij als gemeente Lansingerland nodig hebben om onze veiligheidsdoelstellingen te behalen. De drie belangrijkste benodigdheden zijn:

 1 wijkagent op de 5.000 inwoners
 Behoud en passende openingstijden van het politiebureau in Berkel
 Garantie dat de formatie basisteam Midden Schieland op orde blijft (ondanks de aankomende uitstroom binnen operationele diensten van de politie in verband met vergrijzing).

Daarnaast vraagt Leefbaar 3B aandacht voor de intentie van de politie om oneigenlijke taken met betrekking tot de opvang van verwarde personen niet meer uit te voeren. Wat betreft Leefbaar 3B kan het niet zo zijn dat deze hulpbehoevende personen op straat blijven lopen. Leefbaar 3B adviseert de politie Rotterdam dan ook om een nauwere samenwerking te zoeken met GGZ instellingen in de regio.

Alle door Leefbaar 3B aangedragen punten werden door de andere partijen en de burgemeester onderschreven en overgenomen. De vernieuwde zienswijze wordt op donderdag 27 september in de gemeenteraad besproken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*