Gaat verpleeghuis Huize Sint Petrus in Berkel sluiten?

Sinds enkele weken vangt Leefbaar 3B signalen op van onrust onder bewoners van Huize Sint Petrus en hun vertegenwoordigers. De geruchten doen de ronde dat Laurens, de eigenaar van Sint Petrus, dit verpleeghuis wil sluiten. Laurens heeft een brief aan de bewoners en hun vertegenwoordigers gestuurd. In deze brief van op 22 mei 2017 stelt de directie van Laurens dat ten gevolge van overheidsbeleid “we onze zorg of ons gebouw moeten aanpassen.” Verder zijn er ook financiële problemen blijkens het volgende citaat: “Daarnaast kunnen we ook in Lansingerland alleen maar zorg verlenen als die zorg ook betaald wordt.” Tenslotte wordt in de brief gewag gemaakt van overleg met de gemeente.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft dinsdag 30 mei het college schriftelijke gevraagd de volgende vragen te beantwoorden: lees meer

  1. Is de gemeente inderdaad in overleg met Laurens ten aanzien van maatregelen met betrekking tot Huize Sint Petrus?
  2. Zijn er behalve de in de brief genoemde algemene landelijke ontwikkelingen nog specifieke Lansingerlandse ontwikkelingen die in de beleidsvorming van Laurens een rol spelen?
  3. Zo ja, welke zijn die ontwikkelingen?
  4. Welke maatregelen worden door Laurens overwogen?
  5. Welke consequenties zijn er voor de bewoners van Huize Sint Petrus?
  6. Er van uitgaande dat het gemeentebestuur het welzijn, ook van de oudere inwoners dient te bevorderen, welke rol ziet het college voor zichzelf in deze specifieke kwestie?
  7. Is het college bereid om zo nodig onder voorwaarden extra financiële middelen in te zetten om het welzijn van de betrokken inwoners te bevorderen?

In de raadsvergadering van donderdag 1 juni heeft de fractie van het CDA vragen met dezelfde strekking aan het college van B&W van Lansingerland gesteld.

In de gemeenteraad gaf wethouder Van Tatenhove (CU) aan: “Laurens tobt nog steeds met problemen, na moeilijke jaren. Wij vinden dat deze zorgvoorziening nut heeft.” De wethouder heeft de raadsleden erop gewezen dat de cliëntenraad van Huize Sint Petrus een sterke invloed heeft op besluiten die nog genomen moeten worden. Nog even afwachten wat de antwoorden van het college op de vragen van Leefbaar 3B zijn.

 

1 Comment

  1. Langzaam maar zeker verdwijnen de zorginstellingen uit onze samenleving. Waar vroeger stellen na een voltooid werkzaam leven konden wonen worden nu vluchtelingen gehuisvest en worden ouderen slechts opgevangen indien hulpbehoevend.
    Onze maatschappij verschraald en wat opgebouwd in vele jaren wordt nu afgebroken. De politiek staat er bij en kijkt er naar en waar nodig toont zich geschokt!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*