Huize Sint Petrus moet en kan blijven

Er was grote belangstelling voor de informatieavond over de toekomst van huize Sint Petrus op woensdag 23 augustus. Er moesten zelfs extra stoelen bij in de trouwzaal van het gemeentehuis.

De problemen, die ervoor zorgden dat sluiting van Huize Sint Petrus werd overwogen, zijn tweeledig. Door de bouw van de Oranjehoeck in Bergschenhoek zijn er te veel wooneenheden voor de doelgroep en ten tweede kan Laurens de overcapaciteit financieel niet aan door de moeilijkheden waarin deze organisatie door falend beleid is terecht gekomen. In de bijeenkomst kwam naar voren dat de plannen voor de Oranjehoeck gemaakt zijn in tijden voor de landelijke beleidsombuiging, waardoor ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen

Leefbaar 3B concludeert dat de verantwoordelijken niet tijdig hebben bijgestuurd op de veranderde situatie. Ons viel ook weer eens op dat bestuurders en publiek vaak langs elkaar heen communiceren. Het publiek maakte zich terecht zorgen over de individuele bewoners, terwijl de bestuurders het vooral hadden over al of niet bezette bedden en dus een al of niet sluitende business case.

Hoe dan ook het lijkt er op dat een redelijke oplossing in zicht is door de wil tot samenwerken van verschillende partijen. Het idee is om een deel van Huize Sint Petrus te bestemmen voor appartementen voor mensen die geen directe zorg nodig hebben, maar wel de mogelijkheid willen hebben om in voorkomend geval snel een beroep te kunnen doen op de zorg, zoals die in Huize Sint Petrus voorhanden is. Een deel van Huize Sint Petrus blijft dan voor mensen die om fysieke redenen niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Het Zorgkantoor DSW, de gemeente Lansingerland en Laurens (de eigenaar van huize Sint Petrus) hebben met zijn drieën gezocht naar een oplossing van het de problemen. De gemeente is bereid om het deel van Huize Sint Petrus dat een nieuwe functie krijgt vanuit de WMO te financieren en het zorgkantoor, dat het geld voor de langdurige zorg verdeelt, is bereid om te anticiperen op de groei van de vraag naar langdurige zorg.

Leefbaar 3B complimenteert alle drie de partijen met hun creatieve aanpak en hopen dat de gevolgen voor de huidige bewoners van Huize Sint Petrus en hun familieleden beperkt zullen blijven.

2 Comments

 1. Ik weet zeker dat dit huis kan blijven draaien.
  Er zal alleen een nieuwe start gemaakt moeten worden.
  Zoals er met geld gesmeten is ,kon dit niet goed blijven gaan.
  Schrijf het verlies af op de balans,geld is toch al over boord,en begin op nieuw.
  Het pand staat er nu,en is geheel opgeknapt.
  Bekijk de inkomsten die er nu al uit komen.
  EN BEKIJK EVEN HEEL GOED DE UITGAVEN…………denk dat daar een hoop te bezuinigen valt.
  Als dit gedaan is,dan is er een duidelijk verhaal,van de stand van zaken.
  Pracht pand.
  Prachtige locatie !
  Er komen alleen maar meer ouderen bij,die hulp behoevend zijn.
  Of gaan we het zelfde doen zoals met het andere bejaarden huis in het centrum van Berkel.
  Dit kon ook niet mee draaien omdat er geld bij moest.
  Met alle respect ………maar nu kost het de gemeenschap denk veel en veel meer.
  Dus waar zit de knoop……..ga hier verder niets meer op zeggen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*