Zorgen over plannen Factory Outlet Center Zoetermeer

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft onlangs ingestemd met de planvorming voor de realisatie van de HOM, de Holland Outlet Mall. Dit is een Factory Outlet Center van in totaal 31.000 m2, waardoor in het centrum van Zoetermeer heel veel extra ruimte beschikbaar komt voor detailhandel.

De winkeliersverenigingen in de omliggende gemeenten hebben grote bezwaren tegen deze ontwikkeling. Zij geven aan dat de ontwikkeling van een Factory Outlet Center in Zuid-Holland niet past in de visie op toekomstbestendige winkelstructuren van het Ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland en Detailhandel Nederland. lees meer

Het onderzoeksbureau DTNP heeft berekend dat het gemiddelde effect van de HOM in Zoetermeer centrum op de in de directe nabijheid gelegen gemeenten een daling van de verkoop in winkels met 4 tot 6% zal zijn.

De drie winkeliersverenigingen in Lansingerland hebben zich inmiddels uitgesproken tegen de komst van de HOM in Zoetermeer. De voorzitters van de winkeliersverenigingen in Berkel en Bleiswijk hebben tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Lansingerland uitgelegd wat dat voor de winkeliers in Lansingerland betekent.

De ondernemersverenigingen in Zuid-Holland, hebben in hun protestbrief aangegeven, dat de komst van de HOM in Zoetermeer negatieve effecten heeft op de regiogemeenten.

 • Toename van winkelleegstand in de gemeenten rond Zoetermeer;
 • Leegstand leidt tot verminderde attractiviteit van winkelcentra en dus minder bezoekersaantallen;
 • Winkelleegstand leidt uiteindelijk tot aantasting het woon-, en ondernemersklimaat in Zuid-Holland;

Deze negatieve effecten zijn in het bijzonder te verwachten bij de winkelcentra in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk, die op zeer korte afstand van Zoetermeer centrum liggen.

Leefbaar 3B vindt het belangrijk om de aantrekkelijkheid, de kwaliteit en de omvang van het winkelaanbod in alle drie de kernen van Lansingerland zo goed mogelijk te houden en heeft daarom een motie van het CDA gesteund. De motie is met een hele grote meerderheid aangenomen. Alleen de vier raadsleden van D66 hebben tegen gestemd.

In de motie verzoekt de gemeenteraad van Lansingerland het college van B&W de zorgen van de Ondernemersvereniging Zuid-Holland en de winkeliersverenigingen in Lansingerland onder de aandacht te brengen van het college van B&W van Zoetermeer en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

1 Comment

 1. Kan iemand de kreten ‘ Factory Outlet Center’ en ‘Holland Outlet Mall’ nader omschrijven in normaal Nederlands ?
  Wat zijn dit voor uitlaat-bedrijven of knalpijp-instituties ?

  Onnodig vertoon van modieus- onbegrepen Engels (‘dutchglish’) dient waar mogelijk een beetje teruggefloten te worden.
  Dat D-66 tegenstemde verbaast me niet. Want opgemelde uitlaat instituties passen wel binnen hun culturele adoratie voor snelle -en disruptieve veranderingen.

  Inderdaad….. Bij kaalslag van het winkelbedrijf in de gemeenten die Sweet Lake City omringen is niemand gebaat !
  Zelfs de D-66 raadsleden niet als ze samen met moeders- de- vrouw gaan winkelen of gewoon boodschappen gaan doen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*