Ga goed om met schaarse ruimte en vergeet eigen inwoners niet!

Leefbaar 3B zet zich in voor een integrale benadering van de huisvestingsuitdagingen in onze gemeente Lansingerland. In de Commissie Ruimte van 6 februari jl. was door CDA een bespreekpunt geagendeerd over de beoogde tijdelijke huisvesting van 242 arbeidsmigranten aan de Klappolder. Dit was door hen geagendeerd om onder meer te praten over de communicatie vanuit het college naar de raad.

Leefbaar 3B constateert dat de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Klappolder al jaren speelt. Het is dan ook geen verrassing en er ligt voor dit dossier een collegebevoegdheid. Er is een grote behoefte aan arbeidsmigrantenhuisvesting in Lansingerland en door tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten die werken en wonen in Lansingerland, worden cruciale woningen voor eigen inwoners vrijgehouden. Maar raadslid Machiel Crieland wilde namens Leefbaar 3B een belangrijk ander punt adresseren, namelijk of het college op de provinciale tafels wat wij doen voor arbeidsmigranten ook verrekent met andere opgaven. Immers heeft de gemeenteraad eerder besloten tot minstens 175 arbeidsmigranten vestigen aan de Leeuwenhoekweg (Leefbaar 3B was tegen). De raad heeft gekozen voor huisvesting van 200 asielzoekers mede gelet op de aanstaande dwangwet (Leefbaar 3B was tegen). Dan zijn er nog de opvanglocaties voor Oekraïners LOO-1 en LOO-2 (2 maal 150) en de taakstelling vanuit de rijksoverheid voor statushouders.

Wat Leefbaar 3B betreft is het essentieel dat we als raad integraal bezien wat wij aan kunnen als Lansingerland: de ruimte en voorzieningen zijn schaars en er zijn ook veel eigen inwoners, waaronder veel jongeren, die een woning zoeken. Op een gegeven moment is de balans zoek: voor LOO-1 waren 3.000 (!) inschrijvingen voor een flexwoning. Het is tijd om flink door te pakken in huisvesting voor eigen inwoners.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*