Succesvolle beeldvorming huisvesting arbeidsmigranten

Op initiatief van Eric Kampinga (VVD) en Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) heeft de raad zich afgelopen woensdagavond een goed beeld kunnen vormen van de noodzaak en de mogelijkheden van huisvesting voor arbeidsmigranten. De arbeidsmigranten komen met name uit Oost-Europa en in het bijzonder vanuit Polen.

Naast de raadsleden van alle fracties waren ervaringsdeskundigen en belanghebbenden aanwezig.

  • Tuinder Theo Ammerlaan – Voorzitter LTO Glaskracht midden Zuid-Holland
  • Tuinder Ilone Douma-Ammerlaan – Voorzitter VNO-NCW Oostland
  • Bart Legierse – Directeur Stipt uitzendbureau, dat 600 arbeidsmigranten heeft werken in Lansingerland, waarvan er niet een in Lansingerland woont
  • Jeroen van Leeuwen – Uitzendbureau NL Jobs en lid taskforce huisvesting Arbeidsmigranten Westland
  • Bert Verheij – Directeur HomeFlex, beheerder van huisvestingscomplexen voor arbeidsmigranten
  • Marc Govers – Bouwer en leverancier van tijdelijke huisvesting
  • Kees verhoef – Ambtenaar van de gemeente Lansingerland

Duidelijk werd dat er enorme behoefte is om arbeidsmigranten dichter bij hun werk te huisvesten en dat tuinders arbeidsmigranten bitter hard nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. lees meer

60% van de arbeidsmigranten is hier minder dan een jaar en daarvan weer 40% maximaal vier maanden. De conclusie is dat met name voor deze groep van 60% tijdelijk huisvesting moet worden geregeld in het glastuinbouwgebied. Dat betekent dat woonunits gebouwd moeten worden op grondgebied van tuinders in Lansingerland. HomeFlex heeft projecten laten zien hoe elders in Nederland op een goede, gecontroleerde en veilige wijze deze huisvesting in de buurt van de werkplek gerealiseerd kan worden. Bijkomend voordeel is dat in woonwijken in de kernen van Lansingerland geen doorgangshuizen ontstaan voor arbeidsmigranten.

Conclusie van Leefbaar 3B is dat de gemeente en de provincie het planologisch mogelijk moet maken om tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten te kunnen realiseren. Het beste is om een campus te realiseren in het glastuinbouwgebied van Lansingerland en niet op verschillende plaatsen kleine woonlocaties. De bemoeienis van de gemeente betreft dus alleen het bestemmingsplan en niet de exploitatie, die ligt bij de tuinders.

1 Comment

  1. Misschien is de gevangenis van Zoetermeer om te bouwen tot een woonvoorziening voor arbeidsmigranten? Het staat te koop!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*