VNG bijeenkomst “Toekomst lokale partijen” in gemeentehuis Lansingerland

Op dinsdag 2 juli 2019 van 16:00 – 19:00 uur organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een de bijeenkomst “Toekomst lokale partijen” in het gemeentehuis van Lansingerland. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de scoutingcommissie lokale partijen. Deze scoutingcommissie is eerder door de VNG gevraagd om vertegenwoordigers van lokale partijen te motiveren om zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van het VNG bestuur en de VNG commissies.

Het programma heeft twee thema’s
▪ Lancering gezamenlijke inzet VNG en de scoutingcommissie lokale partijen
”Opkomst lokale partijen en positionering binnen de VNG”
▪ “Versplintering of fragmentatie; verschil in de lokale politiek”, inleiding Wim Voermans.

lees meer

De sprekers zijn
▪ Simon Fortuyn, wethouder Lansingerland (Leefbaar 3B) en gastheer van de bijeenkomst
▪ Jan van Zanen, voorzitter VNG en burgemeester van Utrecht
▪ Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden
▪ Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid en voormalig wethouder in Rotterdam (Leefbaar Rotterdam)

Waar zal het over gaan?
Bij de raadsverkiezingen in maart 2018 heeft 28,6% van de kiezers op een lokale partij gestemd. Lokale partijen zijn opnieuw in meer gemeenten in colleges terecht gekomen. Daarmee dragen zij ook een grotere rol en verantwoordelijkheid in een diverse en soms gepolariseerde samenleving en politieke omgeving.
Tegelijkertijd worden zij nog niet gelijk behandeld met de landelijke politieke partijen. Hun (financiële) ondersteuning is nog niet gelijk getrokken en ook worden zij minder vaak gevraagd voor vertegenwoordigende functies. Binnen de VNG is met behulp van de scoutingcommissie lokale partijen, met onder andere Marco Pastors en Simon Fortuyn, inmiddels een inhaalslag gemaakt en is 25% van de leden van VNG bestuur en VNG commissies afkomstig van een lokale partij.
De emancipatie van lokale partijen is echter nog lang niet afgerond. Hoe kunnen lokale partijen beter worden bediend en hoe kunnen lokale partijen op lokaal, regionaal en zelfs landelijk niveau een volwaardige rol spelen en toegevoegde waarde bieden vanuit hun lokale wortels in de samenleving?

Voor raadsleden, wethouders en burgemeesters van lokale partijen, andere geïnteresseerde lokale bestuurders, wetenschappers en uiteraard de media zal dit zeker een boeiende bijeenkomst zijn. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via een mail aan bestuurszaken@vng.nl

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*