Ledenraadpleging VNG Onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom

VNG_VluchtelingenproblematiekDe VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft de afgelopen weken een concept overeenkomst met het Rijk afgesproken over de verhoogde instroom van asielzoekers in Nederland. Dit onderhandelaarsakkoord is aan alle gemeenten voorgelegd om er wel of niet mee in te stemmen.

Het gaat om de financiële compensatie die gemeenten van het Rijk gaan krijgen voor:

 • Bijstandsuitkeringen;
 • Maatschappelijke begeleiding
 • Huisvesting
 • Basisregistratie persoonsgegevens
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • lees meer

Gemeenten zijn wettelijk verplicht asielzoekers op te vangen. Daartegenover staat de verplichting van het Rijk de gemeenten naar rato van de gemaakte kosten te compenseren. Leefbaar 3B heeft moeten constateren dat er in het onderhandelaarsakkoord financieel erg veel open einden zitten, die voor de gemeenten nadelige gevolgen kunnen hebben.

Leefbaar 3B vindt dat alle kosten van de verhoogde opvang van asielzoekers door het Rijk dienen te worden betaald. Daarom ook had Leefbaar 3B de intentie om tegen dit onderhandelaarsakkoord te stemmen. Dat Leefbaar 3B met grote aarzeling toch heeft ingestemd is de in het vooruitzicht gestelde vervolg onderhandelaarsakkoord in het voorjaar van 2016. In dat nieuwe akkoord zou dan geen sprake meer zijn van financieel open einden in de compensatie van de extra kosten die gemeenten maken. Komt dus terug in het voorjaar en Leefbaar 3B verwacht dan klinkklare helderheid van VNG en Rijk.

2 Comments

 1. De Nederlandse burger, alsook de Europese burger heeft niet gevraagd om een onbeperkte vloedgolf aan
  asielmigranten /Schengen-shoppers en gelukzoekers met nog een multiplikatiefactor aan kosten van latere gezinshereniging.

  De kreet ‘Wir schaffen es’ van Mutti-Merkel blijft een belediging van het gezond verstand zolang er getalmd wordt met het concreet sluiten van de Europese buitengrenzen en met het beheersen van de onbepaalde instroom aan calculererende asiel-shoppers onze landsgrens .

  Nadat er jaren lang moest worden bezuinigd ( conform de 3 procent EU-norm, terwijl minister Dijsselbloem terzelfde tijd belastinggeld van uit retorisch- ‘rijke’ Nederland in het Griekse zwarte gat bleef pompen) is de maat nu wel vol terzake van het doorjagen van de belastingopbrengst !

  Wetten en afspraken met het Rijk veronderstellen een basis van redelijkheid en veronderstellen voor het Rijk beheersbare situaties.
  Daarop waren de VN-vluchtelingenverdragen uit de jaren vijfig van de afgelopen eeuw immers ook gebaseerd.

  Maar hieraan wordt – door de open lekke buitengrenzen van de EU en ons dociel volgende Kabinet – al lang niet meer voldaan. Het VN vluchtelingenverdrag is volledig ontaard in chaos, volksverhuizing en demografische verdringing.
  De Afrikaanse-, Pakistaanse gelukzoeker en Erythrese diensweigeraar vraagt helemaal geen toestemming maar stelt de vermolmde chaimberlinisten Junckers, Merkel, Rutte en alsook de VNG brutaal voor een fait a complis.
  En lacht daarbij de nederlanse belastingbetaler vierkant uit die voor de EU een melkkoe / bezuinigingsobject was en nu ook voor hem moet gaan dokken !

  Ergo: voor elke migrant die wij door het Rijk opgelegd krijgen moet het Rijk dubbel en dwars betalen, zodat het Rijk geprikkeld wordt om meer te doen dan als zachte heelmeester stinkende wonden te blijven maken.

 2. Ik was, ben en blijf van mening dat Lansingerland zich niet door het Rijk moet laten omkopen voor het opnemen van nepvluchtelingen uit Afrika en Azië. Waarvan het overgrote deel tot in lengte van jaren zal parasiteren op en profiteren van de hardwerkende vaderlandse belastingbetaler. En die er voor zal zorgen dat onze maatschappij nog verder verloedert dan ze toch al doet. Europa had al lang moeten besluiten om in dit werelddeel geen enkele asielzoeker van buiten Europa meer op te nemen. Mijn diepe respect gaat uit naar landen als Hongarije, Slowakije en Polen die, terecht, totaal niet in de sprookjes van asielzoekers geloven. En met daadkracht hun grenzen voor gelukzoekers hebben gesloten. Zo kan het dus ook. Een al veel te druk bevolkt landje als Nederland moet eindelijk eens zeggen dat er met terugwerkende kracht geen enkele asielzoeker meer in het land wordt opgenomen. En dat elke vluchteling, zoals het hoort, tijdelijk onderdak krijgt in het eerste de beste veilige land dat ze aandoen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*