Einde preventief toezicht voor Lansingerland

Geld-in-kasIn 2013 hebben het ministerie van Binnenlands Zaken en de provincie Zuid-Holland een scan uitgevoerd op de begroting van Lansingerland, waaruit bleek dat verbetering van het financieel beheer noodzakelijk was. De scan ging vergezeld van verschillende aanbevelingen. De gemeenteraad heeft deze aanbevelingen destijds overgenomen.

Omdat inmiddels de algemene reserve negatief was geworden, werd de gemeente in 2014 onder preventief toezicht geplaatst, wat betekent dat voor nieuwe uitgaven toestemming van de provincie nodig is. Door overheveling van reserves, die bestemd waren voor onder meer onderhoud van wegen, bruggen en gebouwen, is de algemene reserve weer positief geworden, maar de provincie wilde vanzelfsprekend zekerheid dat deze kosten bestreden zouden kunnen worden uit de gewone exploitatie. De begroting 2015 was mede daardoor niet sluitend; reden waarom het preventief toezicht in december 2014 met een jaar verlengd werd. lees meer

De provincie heeft afgelopen week bericht dat vanaf 1 januari 2016 het financiële toezicht op de gemeente Lansingerland niet meer vooraf, maar zoals gebruikelijk achteraf zal plaats vinden.

Wellicht gaf het aan sommigen een onplezierig gevoel dat de gemeente onder preventief toezicht stond, maar zakelijk gezien heeft de meer directe bemoeienis van de provincie positief uitgewerkt en is het financiële beheer van de gemeente verbeterd.

De fractie van Leefbaar 3B heeft op grond van zakelijke overwegingen steeds erop aangedrongen optimaal te profiteren van de helpende hand die de provincie ons toestak. Leefbaar 3B vindt ook dat de aanbevelingen, die de provincie nu aan haar mededeling over het toezicht heeft toegevoegd, ter harte genomen moeten worden. Deze aanbevelingen betreffen onder meer:

  • een duidelijker scheiding van structurele en incidentele baten en lasten;
  • goed blijven letten op de kosten van onderhoud;
  • de prognose over de grondexploitaties directer koppelen aan de jaarrekening.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*