Democratische legitimatie Metropoolregio (*)

(*) Het is de bedoeling dat de Metropoolregio op 1 januari 2013 gevormd wordt uit de 24 gemeenten die nu zijn aangesloten bij de Stadsregio’s Rotterdam of Haaglanden

In de raadsvergadering van 2 februari 2012 is een motie van Leefbaar 3B over de democratische legitimiteit met ondersteuning van alle fracties in de raad van Lansingerland aangenomen.

In de motie gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan op het voorstel van de raad van de gemeente Westland te willen ingaan om met delegaties vanuit alle 24 raden van de beoogde Metropoolregio te overleggen over de democratische legitimiteit in relatie tot de rol en verantwoordelijkheid van de gemeenteraden.

Leefbaar 3B en ook de andere fracties in de raad maken zich ernstig zorg over de toekomstige politieke controlemogelijkheden van de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad richting Metropoolregio. Ten aanzien van de zich in zeer hoog tempo ontwikkelende ideeën lijkt het met die politieke rol niet zo erg nauw genomen te worden. Het zijn de gemeenteraden die hierin fors tegengas moeten gaan geven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*