Bomenkap in Lansingerland

Op dit moment worden in Lansingerland veel bomen gekapt en struiken gesnoeid tot vlak boven de grond. Natuurlijk is kappen en snoeien nodig, maar in de mate waarin dat nu gebeurt is wel erg rigoureus en geeft niet het gevoel dat het huidige groen op deze manier goed beheerd wordt. Het artikel in de Heraut over het snoeiwerk bij het sportveld BVCB is gewoonweg schokkend. Dit geldt ook voor de aanpak in het Recreatieschap Rottemeren (Bleiswijkse Zoom).

De bomenkap langs het fietspad vanaf het restaurant ‘t Zeeltje naar het noorden betreft alle grote bomen. Op 1 november 2011 heeft de gemeenteraad een presentatie gekregen over het herstel van de Engelse Landschapstijl in de Bleiswijkse Zoom. Hierbij heeft het Recreatieschap melding gemaakt dat bomenkap van een groot aantal populieren nodig is om andere soorten de kans te geven. Met deze mededeling denk je aan een vorm van uitdunnen. Wat nu te zien is lijkt meer op het kappen van alle grote bomen. Waar eerst bomen te dicht op elkaar stonden, staat nu geen enkele boom meer van enige omvang. Een kaalslag die Leefbaar 3B niet begrijpt. Leefbaar 3B wil dat dit direct stopt om eerst opheldering te krijgen voordat er nog verdere vernietiging van het voor ons waardevolle recreatiegebied plaats vindt.

Momenteel vindt op heel veel andere locaties in Lansingerland een kaalslag plaats die zorgwekkend begint te worden. Bomen en struiken hebben een belangrijke functie voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit. Achterstallig onderhoud kan toch niet met een inhaalslag van alles vernietigen gepaard gaan. Het duurt weer jaren voordat het groen op enige waarde is terug gekomen om voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit enige betekenis te hebben.

Leefbaar 3B woordvoerster Cheryta Buijs heeft hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Lansingerland:

 1. Welk beleid ligt ten grondslag aan het op heel veel plaatsen in Lansingerland kappen van gezonde bomen en het afzagen tot bijna aan de grond van struiken?
 2. Is het college het met ons eens dat het huidige kappen in de Bleiswijkse Zoom een andere opzet heeft dan tijdens de presentatie op 1 november 2011 aan de raad is verteld?
 3. Zo ja, dan vragen wij het college het kappen door het Recreatieschap per direct stil te leggen en het Recreatieschap om opheldering te vragen.

1 Comment

 1. Geachte mw. Cheryta Buijs,

  Het kappen van de populieren in de Bleiswijkse Zoom is m.i. noodzakelijk om de onderbgroei van , voornamelijk hazelaars te bevorderen; in feite is de kap van de populieren zo’n 15 jaar te laat.
  Het afzagen van dichtgegroeide perken “(groene soep)” in het openbare groen is het gevolg van achterstallig onderhoud waardoor het op meen bepaald moment helaas onvermijdelijk wordt een soort kaalslag te plegen. Jammer!

  Tenslotte, het is gewenst er kort op te blijven zitten dat de gemeente ook voor het opnebare groen specifiek aangegeven kapvergunningen aanvraagt. Dus niet bijv. een kapvergunning voor zeg 20 bomen aan de Merenweg, maar aangegeven moet worden in De Heraut om welke bomen op welke plaats het gaat. Daar is de kennisgeving voor bedoeld; je moet thuis kunnen lezen of je belanghebbende derde bent (zonder naar Berkel te hoeven fietsen).

  Veel succes!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*