Amendementen als oplossing voor politieke impasse sportaccommodaties ?

Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer mocht de aftrap nemen en startte zijn betoog met de volgende bijdrage:
“In de vergadering van 3 juni jongstleden was er voor de meerderheid van de gemeenteraad aanleiding om voorlopig op te rem te trappen. Dit om te voorkomen dat wij over vijf jaar moeten concluderen dat het bekende kalf verdronken is. Inmiddels zijn wij twee maanden verder en het onderwerp vraagt nogmaals een behandeling in de commissie Samenleving om er zeker van te zijn een besluit te nemen waarvan wij niet over een enkele jaren spijt krijgen”

Vooral CU, WIJ Lansingerland en D66 gedroegen zich als de bekende struisvogel door op geen enkele wijze stil te willen staan bij de beantwoording van schriftelijke politieke vragen, een brief van TOGB over het probleem van onvoldoende veldencapaciteit voor het voetballen en de schriftelijke bijdrage van de twee hockeyverenigingen binnen Lansingerland. Waardering voor Petra Verhoef (PvdA) die wel op zoek ging naar een oplossing.

Uiteindelijk spitste de discussie zich toe op het versneld vervangen van de Wetra velden bij TOGB en CVV Berkel , de onderhoudskosten van de Padelbanen en de ongelijke financiële behandeling van de twee hockeyverenigingen.
Helaas door de beperkte spreektijd die de raadsleden werd gegund, bleven onderwerpen als de voor verbetering vatbare communicatie tussen verenigingen en gemeente (wethouder) alsmede de verkeerssituatie op ’t Hoge land onderbelicht.

Een tipje van de sluier van de dilemma’s.
Vervanging van de Wetra velden is enerzijds kapitaalvernietiging omdat zij recent zijn vervangen. Helaas is voldoen deze banen in de praktijk niet. Vervanging helpt het capaciteitsprobleem van de velden oplossen, waardoor laatste vierkante meters grond op ’t Hoge Land bestemd kunnen worden voor een zesde hockeyveld. Dit vraagt om extra inzet van geld en de vraag is of dat beschikbaar is.

Zoals bekend zit de sport Padel in de lift. Vele tennisverenigingen in Nederland leggen naast bestaande tennisvelden Padelbanen aan. In verband met de schaarse ruimte willen een aantal sportverenigingen in Lansingerland tennisbanen vervangen door Padelbanen. Op dit moment zorgt de gemeente voor het onderhoud van de tennisbanen en draagt daarvoor de kosten. Bij de toekomstige Padelbanen wil het college de kosten van onderhoud van de Padelbanen niet meer voor zijn rekening nemen. Vraag is of dat wenselijk is. Dat vraagt een spoedige rondgang bij de desbetreffende verenigingen.

Het laatste dilemma is dat Hockey Vereniging Bleiswijk heeft aangetoond dat de recente uitbreiding van de hockeyvelden in Berkel leidt tot ledenafname bij Bleiswijk. De raad heeft besloten dat de veldencapaciteit over geheel Lansingerland moet worden bekeken en niet per kern. Hockey Bleiswijk kan zeker 150 leden verwelkomen. Consistent beleid zegt: eerst Bleiswijk vullen en dan pas uitbreiden in Berkel. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onderwerpen als keuzevrijheid, reisafstand, vitaliteit van de vereniging en dergelijke komen aan de orde en de eisen zijn soms strijdig met elkaar.

De komende week zal Leefbaar 3B zich buigen over de vraag hoe uit deze impasse te komen. Het geijkte instrument is het indienen van een wijzigingsvoorstel (amendement).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*