Is er voldoende capaciteit op de sportaccommodaties om de groei van de bevolking naar 75.000 op te vangen?

Leefbaar 3B heeft tijdens de vergadering van de commissie Samenleving aandacht gevraagd voor het mogelijke toekomstige tekort aan sportvelden/accommodaties. Hierbij riep Wouter Hoppenbrouwer op om een mogelijk vierde sportpark in Lansingerland mee te nemen in het sportaccommodatieplan.

Aanleiding zijn de signalen van vooral de sportverenigingen van Sportpak ‘t Hoge land dat het sportpark anno 2020 bijna vol is en de verwachte groei naar 75.000 inwoners nooit kan opvangen.
Het college zit op de lijn dat de inzet van kunstgrasvelden en afbouw van bijvoorbeeld tennisvelden voldoende soelaas zou kunnen bieden.

Leefbaar 3B maakt zich daar zorgen over, omdat de inzet van kunstgrasvelden wel een oplossing is om trainingen te kunnen opvangen, maar niet voor de competitiewedstrijden. Onduidelijk bleef wat de uitbreidingsmogelijkheid van sportpark De Sporthoek is.  Een tweede zorg is dat er – planologisch – geen rekening wordt gehouden met een eventueel klein extra sportpark.

Aanvullend hierop gaf het college schriftelijk aan niet aan een vierde sportpark te denken in verband met de grote bedragen die hiermee gemoeid zijn zowel wat betreft de benodigde investeringen als het onderhouden van de accommodatie.  Een verrassend antwoord als je de ambitie hebt de sportiefste gemeente van Nederland te willen worden.

Leefbaar 3B kreeg raadsbrede steun en verzocht de wethouder de mogelijkheid niet van tafel te schuiven en er toch onderzoek naar te doen.
De wethouder pakte de handschoen op en deed de toezegging deze zorg mee te nemen bij het opstellen van het sportaccommodatieplan. Op 16 december staat dit onderwerp op de raadsagenda.

1 Comment

  1. Wanneer wordt eens gedacht aan een echte atletiekaccommodatie? Atletiekvereniging De Kieviten bestaan al sinds 1973 en beschikken eigenlijk slechts over een beperkt veldje in Bleiswijk zonder enige kleedgelegenheid en toilet. Inmiddels is er een loop groep Berkel entstaan en ook nog de van Doto afgescheiden loop vereniging die o.a. vanuit boerderij Lans ingerland vertrekt. Wordt het geen hoogtijd, dat er een gemeentelijke atletiekbaan komt! Zowel Gouda als Vlaardingen qua inwoneraantallen vergelijkbaar beschikken wel over een baan.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*