Veranderopgave jeugdhulp

Op 8 oktober kwam Commissie Samenleving voor het eerst sinds het zomerreces bij elkaar. Op de agenda stond onder meer de Voortgangsbrief Veranderopgave Jeugdhulp. Het college had eerder toegezegd om de raad te informeren over de veranderopgave jeugdhulp.

Namens Leefbaar 3B was Machiel Crielaard woordvoerder. Hij gaf aan dat wij ons zorgen maken over de waarschuwing van Jeugdzorg Nederland. Zij waarschuwen dat de grote aanbieders van jeugdzorg dreigen om te vallen. Deze aanbieders houden zich veelal bezig met complexe jeugdzorg en zijn onmisbaar voor gemeentes. Leefbaar 3B vroeg de wethouder daarom hoe Lansingerland stuurt op de samenwerking met zorgaanbieders.

Net als andere partijen vroeg ook Leefbaar 3B naar de verplichte regiovisie die Lansingerland samen met de andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (GRJR) moet opstellen. Leefbaar 3B wil zoveel mogelijk volstaan met de huidige visie van de GRJR en niet teveel tijd verliezen aan deze nieuwe verplichting. De wethouder gaf aan dat de regiovisie wel een meerwaarde heeft om de klokken gelijk te zetten met de andere gemeenten in de regio.

Een positieve ontwikkeling uit de voortgangsbrief is voor Leefbaar 3B de grotere aanspraak die wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Als kinderen in een hulptraject komen, bijvoorbeeld vanwege dyslexie wordt niet langer hetzelfde traject opgestart als dit de eerste keer niet lukte. In plaats daarvan wordt gekeken of het kind op een andere manier geholpen kan worden. Bijvoorbeeld leren omgaan met dyslexie, in plaats van het proberen op te lossen. Machiel Crielaard plaatste hier wel namens Leefbaar 3B de kanttekening bij dat de nieuwe mindset niet ten koste mag gaan van de menselijke maat. Passende hulp moet altijd het uitgangspunt blijven.

Al met al ziet Leefbaar 3B ten aanzien van de jeugdhulp een aantal zaken waar zorgen over zijn, maar zijn er ook positieve ontwikkelingen te noemen. Leefbaar 3B houdt actief een vinger aan de pols.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*