Een Stichting zonder winstoogmerk met ANBI -status als sturingsmodel voor Blok B?

Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich onderschrijft dat we door middel van een stichting met ANBI-status op de goede weg zijn.  De uitvoering is wat Leefbaar 3B betreft het terrein van professionals die thuis zijn in de culturele wereld. Wel willen we een vinger aan de pols houden of de verstrekte middelen ten behoeve van de vastgestelde (maatschappelijke) doelen correct worden ingezet.

Voordat kwartiermaker Mart Toet, namens de gemeente met de voorbereidingswerkgroep de volgende stappen gaat zetten, is de fractie van Leefbaar 3B van mening dat er toch nog enkele aandachtspunten zijn.

We denken dan aan specifieke kwaliteitseisen voor het te kiezen bestuur, met bij voorkeur een achtergrond in culturele sector en een directe binding met Lansingerland.

Wethouder Van Tatenhoven bevestigde op de vraag van Leefbaar 3B, dat er geen wethouder, raadslid of ambtelijke afvaardiging in het bestuur zal plaats nemen, dit om rol- of loyaliteitsconflicten te voorkomen. Wel wordt de mogelijkheid bekeken of er een lid van bestuur door de gemeente benoemd kan worden.

De wethouder kon zich vinden in de aanvulling van Leefbaar 3B om een maximale zittingstermijn voor bestuursleden vast te leggen en deze te voorzien van gefaseerde aftredingschema’s. Dit wordt opgenomen in de statuten. Ook is Leefbaar 3B er een groot voorstander dat er vanaf dag één een Raad van Toezicht wordt ingesteld en ziet dit graag in de statuten opgenomen. Ook zijn we op voorhand geen voorstander van een financiële beloning voor het zitting nemen in het stichtingsbestuur.

Om de schijn van ongeoorloofde staatssteun en/of concurrentievervalsing te voorkomen verzocht Leefbaar 3B om de bestedingen en ontvangsten vergezeld te laten gaan van een accountantsrapport. Dit werd bevestigd door de wethouder. bovendien komen de statuten eerst in concept ter beoordeling en goedkeuring naar de raad.

Tenslotte maakte Leon Erwich zijn zorgen kenbaar over de recente ontwikkelingen.  Theaters sluiten hun deuren, bijna het hele culturele leven is om zeep. Er worden digitale projecten zonder publiek op touw gezet. In het Algemeen Dagblad van 5 oktober 2020 kunnen we lezen dat in Rotterdam de gevolgen van Corona voor de culturele sector pijnlijk zichtbaar worden. Zo moet Luxor noodgedwongen 1/3 van haar personeel ontslaan en ontkomt ook De Doelen niet aan een stevige reorganisatie.

Ondanks dat de zorgen over de effecten van de coronacrisis werden gedeeld was dit nu geen onderdeel van de keuze van het sturingsmodel. Helaas bleek bij navraag aan de wethouder, naar het financieel risico bij een vergelijkbare crisis, dat hiervoor nog geen actieplan is bedacht. 

Dit onderwerp gaat als bespreekpunt naar de raad.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*