Fractie

Knokken voor ons dorp

Tijdens de begrotingsbehandeling 2021-2024 keek fractievoorzitter Don van Doorn, namens de fractie van Leefbaar 3B, terug op het afgelopen jaar en strijdbaar vooruit naar de komende periode. De begroting 2021 is met kunst en vliegwerk […]

Fractie

Veranderopgave jeugdhulp

Op 8 oktober kwam Commissie Samenleving voor het eerst sinds het zomerreces bij elkaar. Op de agenda stond onder meer de Voortgangsbrief Veranderopgave Jeugdhulp. Het college had eerder toegezegd om de raad te informeren over […]