Woensdag 12 december beslist Provinciale Staten over FOC Bleizo

Aanstaande woensdag 12 december komt Provinciale Staten om 10:00 uur bijeen om te beslissen of bij Bleizo een Factory Outlet Center (FOC) mag komen. De bespreking is via webcast live te volgen via de site www.zuid-holland.nl. Of het BleizoJa of BleizoNee wordt is nog niet zeker. De fracties van PVV en ChristenUnie/SGP fracties nemen een sleutelpositie in. Het is nog niet bekend wat hun standpunt is. Op dit moment is bekend dat van de 55 zetels in de Staten er 17 voor zijn en 25 tegen. De 8 zetels van de PVV en de 4 van de combinatie ChristenUnie/SGP zijn dus beslissend. De vertegenwoordiger van de fractie 50+ (1 zetel) zal naar verwachting niet aanwezig zijn. Als PVV en ChristenUnie/SGP ja zeggen gaat het FOC bij Bleizo door. Zegt één van de beide fracties nee, dan komt er geen FOC.

Hieronder volgt een door de fractie van de PvdA in Lansingerland opgesteld overzicht van alle informatie die voor de besluitvorming over de komst van een FOC en andere voorzieningen van belang is en voor de lezer alles nog even op een rijtje zet.

Wat is een FOC?

1.      Een FOC biedt een niet-regulier aanbod aan producten. Dit wil zeggen: verouderde (drie maanden), licht beschadigde of experimentele collecties die door fabrikanten niet (meer) aan de reguliere detailhandel worden geleverd.

2.      Verkoop vindt plaats tegen gereduceerde tarieven (ten minste 30% ten opzichte van reguliere verkoopadviesprijzen).

3.      Verkoop aan de consument vindt rechtstreeks plaats door de merkfabrikanten of licentiehouders; in een FOC is alleen plaats voor specifieke “merkenwinkels”.

Hoogwaardig aanbod gewenst

De (in opdracht van de provincie, REO Haaglanden en de ontwikkelaar) uitgevoerde marktonderzoeken wijzen uit dat het FOC in grote mate complementair is aan de bestaande regionale detailhandel en de bestaande FOC’s in Nederland. Het aanbod dient dan wel hoogwaardig te zijn en toegesneden op bepaalde branches.

Een hoogwaardig FOC met gerichte branchering vergroot (netto) het positieve effect van een FOC op de economie van de regio.

Wat is een hoogwaardig aanbod?

1.      Tenminste 50% van het totale vloeroppervlakte is bedoeld voor non-food factory outlet detailhandel in het marktsegment hoogwaardig (dit wil zeggen: hoogwaardige merken als Gucci, Hugo Boss, Van Bommel, Prada, etc.).

2.      Dit wil niet zeggen dat de overige 50% vloeroppervlakte een aanbod kent dat gelijk is aan dat van de bestaande detailhandel, want:

3.      De top 100 van de winkelformules in de bestaande stadscentra is bij het FOC uitgesloten, bijvoorbeeld: H&M, Bijenkorf, Bart Smit, Kruidvat, Esprit, Intersport en Schoenenreus.

4.      Dus ook het ‘laagwaardige’ segment in het FOC onderscheidt zich nog van de bestaande detailhandel. Naast het feit dat reguliere producten niet mogen worden aangeboden in het FOC.

5.      Bovenstaande wordt juridisch waterdicht geborgd. Dit is ook getoetst en onderschreven door de externe juridische adviseur van de provincie Zuid-Holland.

Wat zijn de effecten op de bestaande detailhandelstructuur?

 • Uit de onderzoeken blijkt dat bij de komst van een FOC nadrukkelijk geen sprake is van duurzame ontwrichting van de bestaande detailhandelstructuur.
 • Vanwege de nabijheid is er een aantal jaren na opening het grootste effect te verwachten op het Stadshart van Zoetermeer. In de branches mode en sport zal hier het effect op de omzet maximaal (in het meest negatieve scenario en exclusief positieve effecten) circa -7 tot -8% bedragen en in de schoenenbranche -4 tot -5%. Dit effect zal gedurende de eerste jaren na opening van het FOC oplopen tot maximaal de bovengenoemde percentages. Het FOC opent volgens planning in de loop van 2016. De bestaande detailhandel kan hier nu al op anticiperen.
 • Het FOC is erop gericht ‘een dagje uit te bieden’. Het is daar niet mogelijk de reguliere dagelijkse of wekelijkse boodschappen te combineren met aankopen op het gebied van bijvoorbeeld mode en sport. De bestaande stadscentra voorzien wel in die behoefte. Combinatiebezoeken zijn om die reden ook te verwachten.

Bestaande detailhandel versterken (flankerend beleid)

 • Naast het FOC blijven bruisende, sfeervolle binnensteden van enorm belang om goed te kunnen anticiperen op bredere maatschappelijke ontwikkelingen zoals internet winkelen en funshoppen. Daarom worden aanzienlijke investeringen gedaan in het Stadshart en de Dorpsstraat in Zoetermeer en in Lansingerland in de centra van de drie kernen.
 • In Zoetermeer betreft het onder meer investeringen in de kwaliteit van het openbaar gebied, de bereikbaarheid van de winkelcentra en de verbindingen tussen deze centra, het ontwikkelen van culturele voorzieningen en het beter presenteren van de binnenstad.
 • Met de ontwikkeling van een synergieprogramma dat wordt opgenomen in de gronduitgifte overeenkomst kan het FOC ook bijdragen aan het versterken van de bestaande detailhandel. Dit programma betreft samenwerking met regionale ondernemers en kent onder meer de volgende onderdelen: marketing, werkgelegenheid voor regionale ondernemers op het gebied van onderhoud, beveiliging, schoonmaak en bouw, ontwikkelen opleidingen voor zowel het FOC als regionale detaillisten, aanbieden van stageplaatsen in samenwerking met scholen in de omgeving.
 • Met de initiatiefnemers van het FOC worden in dit kader uitgebreide afspraken gemaakt over het combineren van marketingactiviteiten met de bestaande detailhandel, evenals combinatiebezoeken. Dit is ook als randvoorwaarde gesteld door de raden bij de besluitvorming over het FOC.

Wat levert een FOC de regio op?

 • Het FOC draagt als onderscheidende leisure voorziening bij aan de versterking van het imago van de regio.
 • Het FOC heeft een aanzuigende werking op nieuwe ontwikkelingen, met extra investeringen, werkgelegenheid en vervoerswaarde voor de Vervoersknoop Bleizo tot gevolg.
 • De huidige plannen voor de nieuwe ontwikkelingen omvatten in totaal een investeringsprogramma van circa € 0,5 miljard en in ieder geval zo’n 1.200 structurele banen, naast ruim 2.000 in de bouwperiode van een aantal jaar. Zie onderstaand overzicht:
Ontwikkeling Investeringen (bouw) Werkgelegenheid
Factory Outlet Center € 60 tot € 70 700 tot 800 tijdelijke banen (bouw)

500 tot 700 structurele banen

AdventureWorld € 110 miljoen 500 structurele banen en 500 tot 1000 tijdelijke banen (bouw)
Vervoersknoop Bleizo € 80 miljoen 700 tijdelijke banen (bouw)
TranSportium € 225 miljoen Nog niet bekend

Het TranSportium: korte toelichting

 • Het TranSportium verbindt thema’s als innovatie, duurzaamheid, gezondheid en vervoer met top- en breedtesport.
 • Initiatiefnemers: Siemens, DuraVerneer, RoyalHaskoning en DHV. Partners zijn onder andere ESA en KNSB Zuid Holland.
 • Het TranSportium vervangt de Uithof in Den Haag, die aan het einde van haar levenscyclus is en te decentraal gelegen voor vernieuwing.
 • Het TranSportium verwacht circa 1,5 miljoen bezoekers per jaar.
 • De nabijheid van een OV-knooppunt is een voorwaarde voor de bouw. Bij het vervallen van de vervoersknoop Bleizo is de ontwikkeling van het TranSportium niet mogelijk.
 • De vervoerswaarde van het TranSportium draagt bij aan de exploitatie van het NS-station Bleizo. Echter, het kan de vervoerswaarde van het FOC niet vervangen. Het aantal medewerkers en bezoekers van het FOC is namelijk substantieel groter.
 • De investering in het vastgoed van het TranSportium bedraagt circa € 225 miljoen.
 • De oppervlakte beslaat 12 tot 15 hectare.

Tot slot nog een pikant & toepasselijk verhaal. Op maandagmiddag 17 december wordt tijdens het Green Economic Forum 2012 in het Zuid Hollandse Provinciehuis het debat “Van bedrijventerrein naar werklandschap” gehouden. Het thema van deze conferentie: De kwaliteit van bedrijventerreinen moet verbeterd worden. De oude bedrijfsterreinen van betonnen kolossen, damwandprofiel en golfplaten hallen voldoen niet meer aan de behoeften van ondernemers en omwonenden. Bedrijventerreinen van de toekomst moeten duurzaam zijn, in het landschap ingepast worden en voldoen aan de behoeften van de gebruikers. Bedrijventerreinen moeten werklandschappen worden. Werklandschappen combineren werken met groen, winkels, wonen, sportmogelijkheden en kinderopvang. Hierdoor verbetert het werkplezier en de veiligheid en worden beheer en behoud makkelijker. Door ondernemers een (grotere) rol te geven bij de ontwikkeling van de werklandschappen, worden vraag, aanbod en duurzaamheid beter op elkaar afgestemd”. Tot zover de uitnodiging. Een mooiere & praktischer casus dan Bleizo is eigenlijk niet mogelijk!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*