College B&W moet helder zijn over financiële positie Lansingerland

Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk heeft er op aangedrongen dat het college naar iedereen helder en dus transparant moet communiceerden over de slechte financiële positie van de gemeente. Aanleiding voor Leefbaar 3B, om hierover wederom het college op aan te spreken, is een brief van het college aan de Provincie over de jaarrekening 2011 waarin een onvolledig beeld wordt gegeven van de niet florissante financiële positie.

De fractie van Leefbaar 3B vindt dat op alle momenten de financiële stand van zaken voor iedereen helder moet zijn naar de Provincie, maar in het bijzonder naar de inwoners van Lansingerland. Aangeven dat de Najaarsnota een positieve uitkomst laat zien, is de halve waarheid. In die zelfde Najaarsnota wordt namelijk een greep in de reserves gedaan en per saldo betekent dit een negatieve uitkomst van de Najaarsnota van zo’n € 9 ton en de Voorjaarsnota liet ook al te kort zien van € 1,5 miljoen, wat opgelost is door dit bedrag uit de reserves op te nemen.

De fractie van Leefbaar 3B vindt dat het gemeentebestuur van Lansingerland eerlijk moeten zijn naar Provincie, maar in het bijzonder naar de inwoners. Want communiceren dat er een positief resultaat is in de Najaarsnota en vervolgens fors bezuinigen wordt terecht niet begrepen.

Al jaren lang teert de gemeente in. De schuldenlast is al ruim € 300 miljoen en is verder stijgende. Het is heel erg veel schuld. Te veel. De broekriem moet de komende tijd aangehaald worden. De kosten van de gemeente zullen omlaag moeten en daarna zullen ook de inwoners het ongetwijfeld voelen in hun portemonnee.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*