Oppositie doet aan paniek voetbal A13- A16

Tot onze verbazing kwam  het CDA – gesteund door PvdA en D66 – in de raadsvergadering van 21 april met een motie over de A13 – A16 . Persberichten bleken de aanleiding hiervoor,  hoewel deze al door de wethouder waren weerlegd. Herhaalde malen heeft het college aangegeven dat er nauw overleg is met de gemeente Rotterdam. De verantwoordelijke  wethouder in Rotterdam , mevrouw Baljeu,  heeft recentelijk bevestigd dat de koers nog steeds ondertunnelen is.
Tevens heeft  wethouder Henk de Paepe in de commissie Ruimte van 6 april n.a.v. vragen al aangegeven de eerdere moties aangenomen door de raad nog steeds als leidend te zien.
Het eerder ingenomen standpunt van Lansingerland, verwoord in de motie van 28 januari 2010 wordt nog steeds door alle partijen onderschreven evenals door het college:
1.ondertunneling van het gehele traject A13-A16 in Lansingerland van de Rotte tot voorbij Bergweg-Zuid uitgangspunt is en blijft( dus inclusief het Lage Bergse Bos).
2. het traject daarna zodanig moet worden ingepast dat geen extra geluidsoverlast voor de omwonenden ontstaat en het recreatiegebied Vlinderstrik niet wordt aangetast.

 
Het standpunt van Leefbaar 3B blijft : We willen niets ZIEN, HOREN en RUIKEN.


De coalitiepartijen vonden de motie overbodig en voorbarig  en zeiden voldoende vertrouwen te hebben dat de wethouder de vinger aan de pols houdt en de raad op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen, de motie werd hiermee verworpen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*