Gezamenlijke aanpak HSL-overlast in Lansingerland politiek lastig.

Tijdens de raadvergadering van afgelopen donderdag 21 april heeft Cheryta Buijs namens Leefbaar 3B een motie ingediend om in de vorm van een coproductie van Raad en College te komen tot het voorbereiden en houden van een gedegen presentatie aan de vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu over de overlast van de HSL in Lansingerland.Eerder had de raad zich al in maart 2010 uitgesproken dat dit onderwerp raadsbreed gedragen moet worden en was men het er over eens dat dit onderwerp te belangrijk is en daardoor de politieke kleuring overstijgt.
In commissie ruimte van 6 april j.l. had Cheryta Buijs namens Leefbaar 3B al het voorstel gedaan om de vaste Tweede Kamer commissie uit te nodigen door de raad van Lansingerland.

De politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer spreken vaak met hun partijgenoten zoals ook over de HSL- overlast. Diverse partijen hebben de vertegenwoordigers ook al in Lansingerland ontvangen.
Een bezoek van de vaste Tweede Kamercommissie waarbij alle politieke partijen tesamen aanwezig zijn, is er nooit geweest.
Leefbaar 3B wil juist een dergelijk bezoek gezamenlijk voorbereiden met de gehele raad en het college.
De motie is door de PvdA, D66 en GroenLinks verworpen, maar had door de andere partijen voldoende stemmen om aangenomen te worden. Het college heeft deze motie mede onderschreven.
Wij hopen dat de vaste Tweede Kamercommissie na het zomerreces ingaat op de uitnodiging van het college om een bezoek te brengen aan Lansingerland. College en Raad zullen gezamenlijk zorgen voor een goede presentatie waarin de uitkomsten van de nieuwe onderzoek rapporten een belangrijke onderdeel zullen zijn.  Een aantrekkelijk en gedegen presentatie, die een ondersteuning geeft aan de oordeelsvorming voor de behandeling van het dossier HSL- overlast door deze vaste Tweede Kamercommissie.
Het blijft natuurlijk jammer dat de motie niet gezamenlijk gedragen wordt.
Het geeft aan dat de linkse partijen toch voorrang geven aan de politieke benadering.
Wel hebben de tegenstemmende partijen toegezegd als om hun medewerking gevraagd wordt,  zij deze als nog zullen geven.
Laten wij hopen dat deze afspraak dan wel nagekomen zal worden.
Het is immers van cruciaal belang dat alle fracties en het college de handen ineenslaan om alle kennis van de problemen duidelijk en overtuigend weer te geven om dit plan te doen slagen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*