Raad akkoord met Bestuursadvies A16 Rotterdam

snelweg_A16De raad van Lansingerland heeft, na het invoegen van een groot aantal wijzigingen, ingestemd met het bestuursadvies A16 Rotterdam. De naam A13/A16 is sinds kort veranderd in A16 Rotterdam. Dit bestuursadvies is een reactie op het Ontwerp Tracébesluit (OTB) van de minister.

Burgers, organisaties en verenigingen kunnen tot en met 5 november 2015 een zienswijze indienen via http://platformparticipatie.nl . Ook kan de zienswijze gestuurd worden aan: Directie Participatie, Postbus 30316 te 2500 GH Den Haag. Let wel op de brief moet uiterlijk 5 november 2015 ontvangen zijn. lees meer

Waarom dient de gemeente Lansingerland geen zienswijze in maar een bestuurlijk advies? Dat heeft te maken met de crisis- en herstelwet, die het voor overheden, zoal onze gemeente, het onmogelijk maakt om in beroep te gaan als de reactie op de zienswijze niet is wat gewild wordt. Burgers en niet-overheidorganisaties kunnen wel in beroep gaan. Door het indienen van een bestuurlijk advies krijgt de gemeente een antwoord waarover dan in bestuurlijk overleg weer in gesprek kan worden gegaan. De invloed van de raad op de verdere uitwerking en uitvoering zal hiermee groter zijn dan bij het indienen van een zienswijze, waarbij het ministerie en de gemeente niet meer samen aan tafel gaan zitten.

In het concept bestuursadvies van het college heeft de raad een groot aantal wijzigingen voorgesteld. Het college heeft, bij monde van wethouder Simon Fortuyn, aangegeven alle wijzigingsvoorstellen van de raad te zullen overnemen. Dit zijn de wijzigingsvoorstellen, die in het bestuurlijk advies worden toegevoegd:

  • Alle verbeteringen die bekostigd worden door de € 100 miljoen regionaal geld worden benoemd;
  • De verbeteringen die bekostigd worden door de extra € 15 miljoen van de minister worden benoemd;
  • De gemeenteraad betreurt het dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu geen ruimte biedt voor een contra-expertise van het plan van de Bewonersgroep Rodenrijs West om de A16 Rotterdam ter hoogte van de kruising met de N471 op maaiveld aan te leggen met een ondertunneling van de N471;
  • Na ingebruikname van de A16 Rotterdam moet het Rijk samen met de Provincie maatregelen nemen voor een goede doorstroming op het onderliggende wegennet in Lansingerland. Het gaat hier met name om de provinciale wegen N209, N471 en N470.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*