Visie op sport en bewegen in Lansingerland

De commissie Samenleving boog zich donderdagavond over de visie op sport en bewegen in Lansingerland.

Leefbaar 3B ziet uiteraard het belang in van sporten en bewegen in relatie tot gezondheid, lol maken, samen zijn en beleving. Leefbaar 3B is positief kritisch, maar vond evenals meerdere raadsfracties dat de visie nog niet af was.

Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer beoordeelde de visie aan de hand van een drietal criteria.
1. Wat willen we bereiken (welke verandering willen we realiseren: wat zijn inhoudelijke
doelen en maatschappelijke effecten) = doel.
2. Wat gaan we daarvoor doen (hoe willen we verandering realiseren: welke zijn de
oplossingsrichtingen en de gevolgen daarvan) = product.
3. Wat mag het kosten (welke financiën en andere middelen willen we maximaal
besteden) = middelen.

Leefbaar 3B kan zich – na het debat – over het geheel genomen vinden in de voorgestelde kaders, maar vindt het verplichten van de inwoners om te bewegen te ver gaan. Het is en blijft een individuele en eigen verantwoordelijkheid. Wouter Hoppenbrouwer stelde dan ook voor om ambitie 1 te nuanceren en te herformuleren in “De gemeente Lansingerland maakt het voor het overgrote deel van de bevolking mogelijk om te sporten en bewegen”

Verder vulde hij de kaderstelling aan met het feit dat de gemeente Lansingerland een taak heeft in het faciliteren van kwalitatieve, adequate en voldoende sportvoorzieningen.
Leefbaar 3B ziet ook graag een aanvulling op het document waar het gaat om het begrip ‘vitale verenigingen’. Nu ligt nadruk op de komst van een sportloket, multifunctioneel gebruik van accommodaties en betaalbare huurtarieven. Leefbaar 3B wil dat de gemeente ook ondersteuning verleent op het gebied van kwaliteit en continuïteit. De aanpak van de gemeente Arnhem kan als voorbeeld dienen.

Het grootste gemis is het ontbreken van een accommodatienota en een financiële onderbouwing. Leefbaar 3B geeft er de voorkeur aan een visie vast te stellen die ook een realistische financiële basis kent. Na het debat is het voorstel van de commissie om de overkoepelende visie vast te stellen en dat het college op regelmatige basis met financiële tussenvoorstellen terugkomt. Of dat de te bewandelen weg zal worden, zal blijken uit de besluitvorming in de raadsvergadering van 28 maart.

1 Comment

  1. Mis ontmoedigen van roken.Wellicht ook eigen verantwoordelijkheid, maar zorgt vrijwel altijd voor overlast anderen. Daarnaast “zien roken, doet roken”.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*