Structurele bijdrage voor de winkeliersverenigingen

Op 3 oktober jongstleden heeft de fractie van Leefbaar 3B dit onderwerp ook al op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur gezet.
Er was groot draagvlak bij andere partijen en de wethouder reageerde positief. Echter: er zijn geen concrete toezeggingen gedaan en daarom heeft Marjolein Gielis namens Leefbaar 3B dit onderwerp afgelopen week opnieuw ter sprake gebracht.
Lansingerland heeft een regionale functie en we willen allemaal dat we hier een aantrekkelijk vestigingsklimaat realiseren. Met name de drie dorpskernen moeten schoon, heel, veilig en gezellig zijn. Die last moet niet alleen bij de winkeliersverenigingen of actieve bewoners liggen. Wij vinden dat het gemeentebestuur daar ook in moet willen investeren. Dat kan op creatieve wijze. Er zijn veel voorbeelden te noemen. lees meer

We zullen er hier twee uitlichten:
De hanging baskets, plantenbakken aan de lantaarnpalen. De gemeente is een grote inkoper van groen en hoe groter je inkoopt, hoe voordeliger. Als de gemeente zorgt voor die plantenbakken, dan zijn inwoners en winkeliersverenigingen bereid ze van april tot oktober te onderhouden. Dat is best wat werk, want die bakken moeten op drie meter hoogte hangen, anders zijn ze niet “hufterproof”.
We hebben het in heel Lansingerland over 350 plantenbakken. Hoe mooi zou het zijn als die fleurigheid er al rond Koningsdag hangt? Een kleine investering met een groot plezierig effect.
De intocht van Sinterklaas en alles daaromheen heeft een maatschappelijk belang. We noemen nu even Berkel als voorbeeld, maar het geldt in vergelijkbare zin voor de andere kernen
De winkeliersvereniging krijgt al sinds vele jaren een bijdrage voor de organisatie van het Sinterklaasfestijn van € 1.000,– . Het dorp is aardig gegroeid, maar de bijdrage in de kosten niet; de kosten bedroegen in Berkel en Rodenrijs vorig jaar bijna € 10.000,– . Denk bij deze kosten aan de beveiliging, de dranghekken, de geluidsinstallatie, het podium en andere zaken die door de winkeliersverenigingen moeten worden opgebracht. Vinden wij het terecht dat de taken van veiligheid in de winkelcentra voor een groot deel ten laste komen van de winkeliers? Natuurlijk is er een commercieel belang, maar wij vinden dat de verhoudingen scheef gegroeid zijn. Wij stellen een gelijke verdeling voor van 50 – 50 %. Uiteraard voor alle drie onze kernen. We hebben het immers over het verbeteren van de veiligheid in onze kernen. En dat in een sterk veranderende samenleving, waar helaas meer aandacht voor veiligheid nodig is.

Nogmaals dat alles kan op creatieve wijze. Met steun van alle andere partijen hebben wij het college opgeroepen gehoor te geven aan dit verzoek en we overwegen een motie voor de komende raadsvergadering.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*