Meer woningbouw in Bleiswijk is nodig.

De nieuwbouw in De Tuinen in Bleiswijk is zo goed als afgerond, maar er blijkt nog steeds vraag te zijn naar woningen. Bijvoorbeeld het aantal inschrijvingen voor het appartementencomplex aan de Rembrandtlaan was veel groter dan het aantal beschikbare woningen. Jonge mensen vertrekken naar elders omdat ze geen betaalbare woning in het dorp kunnen vinden. Het voorstel om woningen te gaan bouwen op enkele open plekken in het dorp werd dan ook positief onthaald door de raadscommissie Ruimte. Het gaat vooral om de terreinen tussen de Lijsterlaan en de Merenweg en tussen de Korenmolenweg en de Lange Vaart.

De CDA-fractie bracht het voorstel in als bespreekpunt in de commissie en ook de fractie van Leefbaar 3B vindt het wenselijk dat er werk gemaakt wordt van deze verdere ontwikkeling.
De wethouder merkte op dat er concreet plannen zijn voor enkele nieuwe woningen in de Dorpsstraat en ze zegde toe dat het college in de kaderbrief die ter voorbereiding van de begroting 2020 medio dit jaar zal verschijnen, aandacht aan de woningbouw in Bleiswijk zal geven. Wij zullen de ontwikkelingen actief blijven volgen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*