Aansluiting van zorg en onderwijs vraagt om serieuze aandacht

Op initiatief van Leefbaar 3B heeft de commissie Samenleving uitgebreid gesproken over het beleidsaccent “leraar trekt aan de bel”. In 2017 heeft de gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld om er voor te zorgen dat problemen op school sneller en eerder zouden worden onderkend.

Een voortgangsrapportage en jaarplan, die het college ter kennisname aan de raad had toegezonden, was voor Leefbaar 3B aanleiding om de voortgang te bespreken en zo raadsbreed na te gaan of de door het college ingeslagen weg nog wel overeenkomt met het door de gemeenteraad gestelde kader.

Dat het College het niet nodig vond om de rapportage en het jaarplan met de gemeenteraad te bespreken vinden we geen goede keuze. De betrokkenheid en de intensieve voorbereiding van de raadsleden gaven het belang aan dat de raad aan dit onderwerp geeft.

Na een intensieve bespreking over nut en noodzaak van de vele overlegstructuren en de veelheid van functionarissen werd als kaderstelling één gezin, één plan, één regisseur herbevestigd. De gemeenteraad gaf Wethouder Van Tatenhove de opdracht om de nota aan te vullen met meetbare doelstellingen, zodat er over twee jaar zicht op is wat de totale investering van € 440.000 heeft opgeleverd in het belang van onze jeugd.
De raad stemde in met de komst van een gemeentelijke onderwijscoördinator, die zal zorgen dat de toeleiding van probleemgevallen naar de behandelende instantie wordt gestroomlijnd. Verder stemde de raad in met de komst van een jeugdcoach ten laste van het budget schoolmaatschappelijk werk.
De wethouder is nu aan zet en komt met een aangepaste nota en toelichtende brief.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*