Onderwijshuisvesting Wilderszijde : negatief beïnvloed door landelijke wetgeving

Tijdens de commissie Samenleving stonden de raadsleden feitelijk met rug tegen de muur. Door nieuwe wetgeving per 1 juli 2021 (Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, MRvNS) kunnen wij alleen maar een handtekening bij het kruisje zetten.

De intentie van de MRvNS is positief.
Het biedt veel meer ruimte voor initiatieven en minder wettelijke beperkingen om naast het bestaande openbaar en bijzonder onderwijs nieuwe onderwijsconcepten te introduceren binnen een gemeente bijvoorbeeld Montessori, Vrije School, Steve Jobs-scholen en dergelijke.
De aanleiding voor het behandelen van dit agendapunt is dat de nieuwe woonwijk Wilderszijde twee à drie basisscholen nodig heeft om de verwachte 1000 leerlingen op te kunnen vangen.
Direct na de inwerkingtreding van de wet doemen de kinderziektes op waarvan de gemeente Lansingerland last gaat krijgen. Eén van de kinderziektes is dat er beloftes aan ouders worden gedaan, die wettelijk niet mogelijk zijn, maar wel gehonoreerd zijn. Steunverklaringen voor het vestigen van een school door ouders worden beloond, met voorrang bij plaatsing van hun kind zowel voor de school als voor de kinderopvang. Ook wordt er een loterij gekoppeld aan de inschrijvingen met andere woorden er woedt een heftige concurrentiestrijd. Leefbaar 3B vindt deze praktijken ongehoord en keurt ze af.

Zonder te veel in de details te gaan ziet het er nu naar uit dat de drie bestaande schoolbesturen (Scholengroep Holland, Spectrum en St Laurentius) zich niet kunnen vestigen in Wilderszijde.
Door de landelijke wetgeving krijgen de nieuwe onderwijsconcepten vrij spel. De kans is zeer groot dat op Wilderszijde een islamitische school, een tweede Montessorischool en een basisschool met focus op projectonderwijs worden gevestigd.
Enerzijds geen bezwaar, anderzijds zijn het scholen met een regionale aanzuigingskracht. Naast de kinderen uit Wilderszijde (ongeveer 1000) komen er ook leerlingen uit omliggende gemeenten naar deze scholen. Verder hebben twee van de drie nieuwe schoolbesturen geen enkele ervaring als schoolbestuur. Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer weet dat hij in kansen moet denken, maar het risico dat de onervarenheid gaat opbreken is niet uitgesloten.

Deze scholen moeten worden gehuisvest. Huisvesting valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente krijgt daarvoor een rijksvergoeding die verre van toereikend is. Met andere woorden: de Lansingerlandse belastingbetaler is de klos.
Het is het vierde dossier op rij (Jeugdzorg, WMO, Omgevingswet en MRvNS) waarbij de rijksoverheid (lees landelijke partijen) de financiële lasten bij de gemeenten legt zonder voldoende compensatie. Als het zo doorgaat moet de OZB omhoog of zullen het zwembad of bibliotheek moeten sluiten met dank aan de landelijke politieke partijen.
Het betekent dus meer lokale belasting betalen zonder een wezenlijke directe tegenprestatie van de gemeentelijke overheid.

In de komende periode zal het ministerie van OCW de beslissingen over de toelating van de nieuwe scholen bekend maken. Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer houdt zijn hart vast.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*