Leefbaar 3B stelt vragen over zwemles Elysium

Op 7 oktober jl. heeft Marjolein Gielis namens Leefbaar 3B technische vragen aan het college gesteld over het Elysium. Het betreft de zwemlessen voor kinderen en het programma “bewegen voor ouderen”.

Is de gemeente (en zo ja, hoe) betrokken bij het zwemles geven aan kinderen en het programma bewegen voor ouderen in het Elysium? Is bekend door welke organisatie die activiteiten bij het Elysium worden georganiseerd? Heeft de gemeente daar (financiële) belangen bij?
Naar verluid worden beiden activiteiten medio december as. gestopt. Klopt dit?

Deze vraag is op 7 oktober jl. door Leon Erwich gesteld in de commissie samenleving, maar op dat moment kon het college daar nog geen antwoord op geven.

Leefbaar3 wethouder Simon Fortuyn is namens het college direct ingegaan op de technische vragen en afgelopen week kreeg Leefbaar 3B de volgende, zeer bevredigende, antwoorden:

Elysium is zelf verantwoordelijk voor de zwemactiviteiten in het Elysium. Hieronder vallen bijvoorbeeld de zwemlessen van kinderen voor het behalen van een zwemdiploma en de zwemactiviteiten voor ouderen onder de noemer “meer bewegen voor ouderen”. De gemeente is hierbij niet direct betrokken. Echter in 1996 is er wel een erfpachtakte gesloten tussen Elysium en Recreatieschap Rottemeren (waar de gemeente onderdeel van is). Hierin is, vanuit de voormalige gemeente Bleiswijk, opgenomen dat het Elysium de zwemactiviteiten moet voortzetten tot ten minste 2070.

Dit geeft wel weer dat onze gemeente, nu Lansingerland, het belang van het aanbieden van zwemactiviteiten in ons waterrijk gebied inziet. Natuurlijk ook het belang van de mogelijkheden voor ouderen om in het zwembad te kunnen blijven bewegen. Het zelfstandige besluit van Elysium om te stoppen met de zwemactiviteiten en zwemlessen is na het bekijken van deze erfpachtakte teruggedraaid. Met dank aan Dewi Klijnsmit (afdeling WMO).

Inmiddels heeft het Elysium haar klanten geïnformeerd dat zij de zwemlessen en zwemactiviteiten zullen blijven voortzetten.

Leefbaar 3B is blij dat er zo snel duidelijkheid is gekomen voor alle mensen die dit betreft!

1 Comment

  1. Geweldig er zijn heel mensen erg blij dat de zwemlessen en andere doelgroepen de lessen voort kunnen zetten
    Bedankt voor jullie inzet

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*