Verkeersonveilig rond basisschool IKC de Gouden Griffel

VVD en Leefbaar 3B hebben gezamenlijk een motie ingediend over de verkeersonveiligheid rond basisschool IKC de Gouden Griffel in de Westpolder. Rianne Daggenvoorde, een ouder, heeft in de gemeenteraad een vlammend betoog gehouden over de verkeersonveiligheid rond de school.

“Mijn kinderen zitten op de basisschool IKC de Gouden Griffel. Rond onze school wordt de aankomende jaren een groot nieuwbouwproject gebouwd en daar hebben wij ouders, maar vooral onze kinderen en de school erg veel last van. Wekelijks zijn er gevaarlijke situaties door het bouwverkeer dat rond de school rijdt. Tractoren en vrachtwagens rijden af en aan en nemen gewoon voorrang.

Daarnaast staat er regelmatig een tractor, een graafmachine of een vrachtauto met aanhanger op de weg waar je langs moet rijden in de hoop dat er maar geen tegenliggers de bocht om komen zetten. In gesprek met de bestuurders van de werkvoertuigen gaan heeft geen zin, want al meerdere ouders zijn door deze heren uitgescholden omdat ze geïrriteerd zijn omdat ze niet door kunnen werken doordat wij als ouders onze kinderen naar school brengen. Een juf heeft zelfs de opmerking naar haar hoofd gekregen dat hij hoopte dat ze zich dood zou rijden. U begrijpt hieruit hopelijk dat de situatie echt onhoudbaar wordt.”

lees meer

Aan de verkeersonveilige situatie rond de school moet snel een eind komen. Dat de school er eerder staat dan de huizen er om heen legt een extra verantwoordelijkheid bij het college om de verkeersveiligheid rond de school zo goed mogelijk te organiseren. Ook de bouwbedrijven hebben daarin een grote en verantwoordelijke rol. Het is van groot belang dat bouwverkeer en gewoon verkeer gescheiden zijn.

Het werd de raad ook duidelijk dat de school en de ouders nauwelijks tot geen contact konden krijgen met de gemeente om over hun grote zorgen betreffende de verkeersveiligheid te spreken. Dat zal, gezien de discussie in de raad, nu door het college goed moeten worden opgepakt.

In de motie, ondertekend door Juval Pat El (VVD) en Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B), wordt geconstateerd dat:

  • De veiligheid van schoolgaande kinderen de hoogste prioriteit heeft in de gemeente Lansingerland
  • Bij basisschool IKC de Gouden Griffel, het bouwverkeer kruist en samengaat met schoolgaand verkeer waardoor er onveilige situaties ontstaan.
  • Gemaakte afspraken om het bouwverkeer zoveel mogelijk te scheiden van het schoolverkeer niet worden nagekomen. Afspraken dat er geen bouwverkeer rond begintijden en uitgaan van de school plaats vindt, worden niet nagekomen.
  • De bouwwerkzaamheden rond de school zullen nog enkele jaren duren.

De motie is door de gemeenteraad unaniem aangenomen en verzoekt het college

  • Direct bij de projectontwikkelaar de gemaakte afspraken voor bouwverkeerstijden af te dwingen.
  • Voor de resterende bouwperiodes samen met de projectontwikkelaar, school, ouders en omwonenden een duurzaam plan te maken voor verkeersveiligheid en dit binnen vier weken terug te rapporteren aan de raad.
  • De communicatie vanuit de gemeente met de school betreffende de verkeersveiligheid goed te regelen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*