Nachtelijke overlast bij Waterspeeltuin in Bleiswijk

Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan heeft op 22 september aan het college vragen gesteld over de overlast bij de Waterspeeltuin in Bleiswijk. De schriftelijke beantwoording, die afgelopen week binnen kwam, is meer dan teleurstellend, omdat op de vraag hoe lang de jeugdproblemen in en om de Waterspeelplaats al bekend zijn het antwoord wordt gegeven dat er “wel eens overlast” wordt veroorzaakt, vooral overlast van geluid en recent ook vernielingen.

Het college vindt dus, ondanks herhaaldelijk aangeven, dat er geen sprake is van overlast ten gevolge van drugsgebruik, het intimideren van bewoners en baldadig gedrag. Het college geeft aan dat zij integrale afspraken maakt met verschillende partners (politie en jeugd- en jongerenwerk) om de overlast tot een minimum te beperken, maar deze partners zijn onzichtbaar en erg laks in hun optreden om het daadwerkelijke niveau van overlast waar te nemen en vast te leggen. lees meer

De acties, die door het college worden genomen, richten zich op preventie en repressie (ingrijpen) waarbij het college zegt aandacht te hebben voor melders en veroorzakers. De melders ervaren en herkennen dit absoluut niet. Zij zijn het vertrouwen in de politie kwijt, vinden de gemeente veel te laks en Jongerenwerk zien zij nooit. Al deze partijen zijn er niet in de late avonduren als de groep die de daadwerkelijke overlast veroorzaakt, intimideert en drugs gebruikt op of rondom de Waterspeelplaats.

Binnen de Buurttoezicht Lansingerland Whatsapp worden regelmatig berichten verstuurd van deelnemers die in de avonduren niet meer naar buiten durven om een rondje te lopen, de hond uit te laten of even naar hun auto te lopen. Zelfs zijn er al mensen die het licht in hun huis niet meer aan durven te doen als de jongeren buiten aanwezig zijn in de late/nachtelijke uren.

In het afgelopen weekend, op vrijdagavond 23 oktober en in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober hebben Leon Erwich en Jan van der Laan zelf de geluidsoverlast (gillen, schreeuwen en afsteken van vuurwerk) ter plaatse waargenomen. Dat veroorzaakt werd door een groep van 10 tot 12 jongeren. Dit alles vond plaats tussen 02.15 uur en 03.00 uur (zomertijd). Jan van der Laan: “Ik had, als ik daar bevoegd voor zou zijn geweest, zeven jongeren waarvan drie meisjes op heterdaad kunnen bekeuren en één jongen aan kunnen houden voor het afsteken van vuurwerk. Na het ontploffen van het vuurwerk hoorde ik één van de jongens zeggen dat de politie wel in aantocht zou zijn en vervolgens ging de groep uiteen.”

Als bewoners voor de zoveelste keer wakker worden van geluidsoverlast bellen zij de politie en worden afgeblaft. “Wij zijn in CAO staking” en “we kunnen niet garanderen dat er een wagen beschikbaar is.” Er is volgens de beantwoording van het college één incident bekend van bedreigingen of vandalistisch gedrag ten overstaan van diverse bewoners. Verdere meldingen zijn niet bekend. Het is echt een schande om een vraag op deze wijze te beantwoorden. Uit de beantwoording van de vraag of er bekeuringen zijn uitgedeeld aan overlastgevende jeugd zegt het college “Neen”, terwijl er speeltoestellen worden vernield, geluidsoverlast wordt veroorzaakt, over een voetpad wordt gereden met scooters en prullenbakken en zitbankjes uit de grond worden getrokken.

Uiteindelijke conclusie

  1. Er wordt onvoldoende actie ondernomen om overlast en vernielingen tegen te gaan van kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar en jongeren van 16 tot 25 jaar;
  2. Er wordt uitsluitend preventief opgetreden tegen vandalisme, intimidatie en bedreigingen. Bewoners doen geen aangifte meer, omdat zij niet serieus genomen worden;
  3. De jeugdproblemen hebben betrekking op het gedrag van jongeren tussen de 16 en 25 jaar en daar is volgens de beantwoording van het college onvoldoende over bekend.

Jan van der Laan heeft over deze problemen afgelopen week contact gehad met burgemeester Van de Stadt. Leon Erwich heeft deze week contacten met Jeugd en Jongerenwerk, over de wijze waarop we dit verder aan kunnen pakken.  Vanaf nu krijgt de burgemeester wekelijks een door bewoners opgemaakt weekoverzicht, inclusief foto’s, toegestuurd. De burgemeester wordt hiermee up to date op de hoogte gehouden. De bewoners die overlast ondervinden blijven de politiemeldkamer bellen tot dat de overlast een keer stopt.

1 Comment

  1. Als Bleiswijkse wijk rondom de enorme speeltuinen zijn wij super tevreden met de inzet van leefbaar 3B
    Met name Jan van der Laan zorgt ervoor dat wij als bewoners vertrouwen hebben in de toekomst mbt een normale leefomgeving.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*