Inwoners nu aan de beurt om hun stem te laten horen over de toekomst van Lansingerland

Na een intensieve inwonersparticipatie en gesprekken met het maatschappelijk middenveld is de eerste versie van de omgevingsvisie tot stand gekomen.

De visie geeft op hoofdlijnen antwoord op de volgende vragen:
* Welke ambities hebben we voor het toekomstig Lansingerland? Hoe willen we dat Lansingerland er in 2040 uitziet?
* Welke uitdagingen en ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen kent Lansingerland?
* Welke keuzes maken we vandaag om het toekomstige Lansingerland vorm te geven?

De participatie heeft er toe geleid dat er een foto is gemaakt van de identiteit en kwaliteiten van Lansingerland. Deze zijn als volgt omschreven:

Gemoedelijk wonen in de metropool
Het herkenbare karakter van Lansingerland dat door bewoners zo wordt gewaardeerd, gaat over verbondenheid, moderne en aantrekkelijke woonwijken, ruimte, groen en kenmerkende historische centra en linten. We hebben een woningaanbod van hoge kwaliteit en mooie groene wijken. De drie kernen en verschillende linten en buurtschappen hebben elk hun eigen karakter en vullen elkaar goed aan. Met de Groenzoom, als onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap, en landschapspark De Rotte heeft iedere inwoner van Lansingerland een prachtige groene achtertuin. De groene omgeving rondom de kernen biedt veel mogelijkheden voor ontspanning en beweging. Er zijn uitgebreide netwerken van paden voor wandelaars en fietsers. We hebben sterke voorzieningencentra en uitgebreide sport-, cultuur- en recreatievoorzieningen. Met de Randstad aan onze voeten zijn de stedelijke voorzieningen ook altijd in de buurt. De ligging en verbondenheid van onze gemeente is van één van onze krachtige kenmerken.

Onze gemeente is goed aangesloten op allerlei (boven)regionale knooppunten en vervoerlijnen zoals de A12, A13, A16 en A20. De randstadrail (lijn E), de Zoetermeer-Rotterdambusbaan en Station Lansingerland-Zoetermeer zijn de basis van een stevig openbaar vervoernetwerk. Dit zorgt voor een uitstekende verbondenheid met onze omgeving. Ook voor de fiets zijn er sterke verbindingen richting Zoetermeer, Rotterdam, Delft en Den Haag.

Gezonde en sterke samenleving
Onze samenleving is een van de jongste in Nederland. Voorzieningen, woningen en activiteiten zijn er voor alle leeftijden. Inwoners hebben over het algemeen een goed opleidingsniveau, zijn zelfredzaam en het percentage werkeloosheid is laag. Voor kinderen is Lansingerland een fijne plek dankzij de goede scholen en alle activiteiten. In Lansingerland zijn ook gemiddeld meer kinderen lid vaneen sportvereniging dan elders in het land (80% van 10-14-jarigen en 40% van de 14 tot 17-jarigen). We zijn een gezonde en sterke samenleving, met ruime en toegankelijke voorzieningen voor iedereen. De sociale contacten zijn goed, er is weinig eenzaamheid, een sterk verenigingsleven, een betrokken maatschappelijk middenveld en veel vrijwilligers. Activiteiten zijn er voor iedereen, niet voor een bepaalde buurt of bepaalde groep mensen.

Betrokken ondernemers en vernieuwende wereldspelers
Dankzij (onder andere) verschillende bedrijventerreinen en een logistiek cluster rond de A12, heeft het bedrijfsleven zich ontpopt tot sterke speler. Met de invulling van de bedrijventerreinen Prisma en Oudeland heeft de gemeente een sterke rol gepakt bij het invullen van de regionale vraag. Daarnaast zijn er meerdere kleine en grote terreinen met een lokale en regionale functie zoals Leeuwenhoekweg, Hoefslag en Klappolder. Bovenal is hier een unieke innovatieve Greenport met een internationale betekenis ontstaan, gericht op de ontwikkeling van gezonde voeding. De clustering van innovatieve bedrijven heeft geleid tot een sterk kennisnetwerk voor het hele (glas)tuinbouw-complex.

Lokale ondernemers zijn hier uitgegroeid tot innovatieve wereldspelers. Het Horti Science park met de WUR en Delphy, meerdere wereldmarktleiders (Anthura, Bayer Crop Science en Koppert Biological Systems) en diverse andere toonaangevende greenportbedrijven genieten internationaal veel aanzien vanwege hun innovatieve producten en diensten. De Greenport draagt in grote mate bij aan de lokale economie en is een belangrijke werkgever. De totale exportwaarde van de Greenport in Lansingerland is 1,1 miljard en met 8.500 arbeidsplaatsen is de Greenport de grootste werkgever van Lansingerland (1 op de 3 banen). Wageningen University en Research Center, het meest toonaangevende tuinbouwinstituut ter wereld, heeft een locatie in onze gemeente. Bovendien ligt de eerste geothermiebron van Nederland in het Lansingerlandse glasgebied en hebben we het grootste warmtenet in een Nederlands glasgebied.

Lansingerland heeft een sterke, betrokken en gezonde middenstand. Iedere kern heeft een eigen kenmerkende mix aan winkels en voorzieningen, betrokken ondernemersverengingen en relatief weinig winkelleegstand.

Afwisselend polderlandschap aan de Rotte
Aan de randen van onze gemeente zijn omvangrijke open polderlandschappen, meren en bossen aaneengeschakeld. Aan de oostkant loopt de Rotte met aangrenzende groengebieden door tot in Rotterdam. De hele Rotte, van oorsprong tot dam, van open polders tot binnenstad Rotterdam, is één groot samenhangend landschapspark. Via de ‘Vlinderstrik’ gaat de verbinding door naar het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland, het eerste van zijn soort in Nederland. Dit is aan de westkant van de gemeente weer verbonden met de Groenzoom, een natuur- en recreatiegebied tussen Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer met het karakter van een oudhollands open polderlandschap. Het Annie M.G. Schmidtpark is het park van Lansingerland en volgt de lijn van de oude Landscheiding (de naamgever van onze gemeente).

Alle kernen hebben een rijke aaneenschakeling van kleine en grote groen- en waterstructuren, waar de vaak groene tuinen van de inwoners ook aan bijdragen. De vorm van onze gemeente zoals we die nu kennen is ontstaan vanuit onze historie. Alle drie de kernen hebben een historisch gevormd hart met herkenbare centra. De boezemlinten en kades van Kruisweg, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Bergschenhoek, de landscheiding en de Rotte zijn historische noord-zuid lijnen door het landschap. Berkelseweg-Julianalaan en Leeweg zijn twee dorpslinten die van west naar oost lopen. Dit zijn duidelijk doorgaande structuren waar ook de oorspronkelijke kernen en het wegennet sterk door beïnvloed zijn.

Nu zijn de inwoners wederom aan de beurt om – aan de hand van deze 4 kwaliteiten – een vergezicht naar 2040 handen en voeten te geven op de beleidsterreinen gezonde en veilige samenleving, duurzaamheid, mobiliteit, economie en kwaliteit van leefomgeving.
Laat u de komende 6 weken horen !

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*