Inschrijving in basisadministratie van arbeidsmigranten.

In het VNG-magazine stond het volgende artikel:

Minister Henk Kamp (SZW) gaat gemeenten aansporen om werknemers uit Oost-Europese landen gemeentelijke belastingen te laten betalen. Daarbij gaat het volgenseen woordvoerder van het departement onder meer om afvalstoffen- en rioolheffing.

Kamp vindt dat gemeenten het voorbeeld moeten gaan volgen van Westland. De raad vandie gemeente besloot onlangs dat arbeidsmigranten zich moeten laten inschrijven in deGemeentelijke basisadministratie. Dan moeten zij ook premie zorgverzekering gaan betalenen belasting. Daarbij gaat het niet om gemeentelijke belasting, aldus een woordvoerder vanWestland. In 2009 verbleven er 165.000 Oost-Europeanen in Nederland. Onder hen veelPolen. Dit aantal is sindsdien naar verwachting toegenomen.”

Dit artikel is voor de fractie van Leefbaar 3B aanleiding geweest om de volgende schriftelijkevragen te stellen aan het college van B&W.

  1. Is het college bekend met de inhoud van het bedoelde artikel?
  2. Gaat het college een overeenkomstig voorstel voor Lansingerland doen?
  3. Zo ja, wanneer is een voorstel te verwachten en zo nee, waarom niet

We wachten de antwoorden van het college van B&W af.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*