Omleiding Oostersingel

Op 15 februari 2011 is een deel van de Oostersingel langdurig afgesloten. De omleidingsroutes rond de Oostersingel en richting Edelstenenwijk waren op dat moment onvolledig en onjuist aangegeven. Dit heeft tot veel verwarring geleid. In het weekend van19 en 20 februari is vanuit de fractie van Leefbaar 3B telefonisch en via mail verzocht de omleidingsroutes ten gevolge van de afsluiting van een deel van de Oostersingel goed aan te geven.

Op 24 februari en vervolgens op 1 maart hebben wij mondeling nogmaals gevraagd wanneer de omleidingsroutes correct worden aangegeven. Uiteindelijk hebben wij geconstateerd dat pas op 2 maart 2011 aan het eind van de middag gedeeltelijk verbeteringen zijnaangebracht. Maar nog steeds wordt op de Berkelseweg de route naar de Edelstenenbuurt in het geheel niet aangegeven. Op de Noordeindseweg ter hoogte van de Meerweg start de omleidingsroute N richting Oostersingel en op de Berkelseweg start een omleidingsroute Rook richting Oostersingel. Beide routes lopen in tegenovergestelde richtingen tot elkaar. Dit leidt tot verwarring en onnodig verkeerd rijden.

Omdat de omleidingen nog steeds niet goed werden aangegeven hebben wij 3 maart de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college gesteld.
De fractie van Leefbaar 3B verzoekt u

  1. nog deze week de bewegwijzering van de omleiding rond de Oostersingel in de kern Berkel in orde te maken, door te zorgen voor heldere, eenduidige teksten;
  2. de omleidingsaanduiding richting de Oostersingel correct aan te geven;
  3. op de Berkelseweg op het bord van de omleidingsroute R aan te geven hoe de Edelstenenwijk bereikt kan worden;
  4. zodra een volgende sector van de Oostersingel wordt afgesloten direct een volledige,duidelijke en eenduidige omleiding aan te geven en niet dat pas twee weken later te doen;
  5. in het vervolg te zorgen dat tijdelijke omleidingen in onze gemeente op tijd en adequaat worden aangegeven.Tot slot nog de vraag
  6. zijn de hulpdiensten op een juiste wijze zijn geïnformeerd over de omleidingen.

Het college heeft nog dezelfde dag 3 maart aan het einde van de middag de omleidingencorrect aangepast. De vragen 1, 2 en 3 zijn uitgevoerd. Wij zijn benieuw naar de antwoorden op de vragen 4,5 en 6.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*